חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אברהם שניאורסאהן
תאריך הילולא: ב' חשון מקום קבורה: מולדובה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קישינב: בית החיים הישן ברחוב מילאנו, חלקה מספר 1
(בסמוך ציון זוגתו, אדמו"ר רבי יחיאל העשיל מקרילוביץ, רבי יהודה לייב צירלסון).
זמני פתיחה:
בימים שני – חמישי
שעות: 18:00 – 08:00
טלפון [ר' שמואל זלמנוב]: 373-79-446-536+

התמונה באדיבות ר' בולאשניק דניאל שיחי'
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: אדמו"ר רבי ישראל נח מניעז'ין [המהרי"ן].
אמו: הרבנית פריידא.
אשתו: הרבנית יוכבד.
בנו: ר' בן ציון.
בנותיו: הרבנית נחמה דינה (בעלה אדמו"ר הריי"ץ) ומרת מלכה שאסע (בעלה ר' פנחס הכהן זאניס).
אחיו: שניאור דובער.
אחיותיו: אסתר ליבא (בעלה ר' שמריה נח מבוברויסק), פרלה דבורה (בעלה שניאור זלמן זלמנסון).
סבא: אדמו"ר רבי מנחם מענדל בעל "צמח צדק" (מצד אביו), ר' יקותיאל זלמן ואליס (מצד אמו).
סבתא: הרבנית חיה מושקא (מצד אביו), הרבנית ביילא (מצד אמו).

נולד בי"א סיון ה'תר"ך בכפר ליובאוויטש [לובביץ'] (רוסיה).
בט"ו כסלו ה'תרל"ה נשא לאישה את בתו של ר' יהושע פאליק שיינברג, עבר להתגורר בסמוך לחותנו בעיר קישינב (מולדובה) ושקד על לימוד התורה. נודע כחסיד וצדיק והתפרסם בענוותנותו המופלאה.
למרות הפצרות החסידים לאחר פטירת אביו בי"ז ניסן ה'תרמ"ג סרב למלא את מקומו כאדמו"ר. לפרנסת משפחתו עסק במסחר ביין שייצר, המשיך לשקוד על לימוד התורה וקירב את הנוער לדרכי החסידות.
בי"ג אלול ה'תרנ"ז השיא את בתו (הרבנית נחמה דינה) עם אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן [הריי"ץ] ואדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסאהן [הרש"ב] אמר לבנו (אדמו"ר הריי"ץ) 'אמת ומידת הענווה אפשר ללמוד מחותנך'.
בט"ז חשוון ה'תר"ף נפטרה זוגתו.
בקיץ ה'תרצ"ז חלה, לאחר חג הסוכות מחלתו גברה וביום חמישי שנת ה'תרצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות ר' שמואל זלמנוב - שליח חב"ד בקישינב