חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי אברהם שניאורסאהן
תאריך הילולא: ב' חשון מקום קבורה: מולדובה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קישינב: בית החיים הישן.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי ישראל נח [המהרי"ן מניעז'ין].
אמו: הרבנית פריידא.
אשתו: הרבנית יוכבד.
בנו: ר' בן ציון.
בנותיו: הרבנית נחמה דינה (בעלה אדמו"ר הריי"ץ) ומרת מלכה שאסע (בעלה ר' פנחס זאניס).
סבא: אדמו"ר רבי מנחם מענדל בעל "הצמח צדק" (מצד אביו).
סבתא: הרבנית חיה מושקא (מצד אביו).

נולד בי"א סיון ה'תר"ך בליובאוויטש (רוסיה).
בשנת ה'תרל"ה נשא לאישה את בתו של ר' הושע פאליק שיינברג ועבר להתגורר בסמוך לחותנו בעיר קישינוב (מולדובה). שקד על לימוד התורה, נודע כחסיד וצדיק והתפרסם בענוותנותו המופלאה. למרות הפצרות החסידים לאחר פטירת אביו בי"ז ניסן ה'תרמ"ג סרב למלא את מקומו כאדמו"ר ולפרנסת משפחתו עסק במסחר.
בשנת ה'תרנ"ז השיא את בתו (הרבנית נחמה דינה) עם רבי יוסף יצחק שניאורסאהן [אדמו"ר הריי"ץ] ואדמו"ר הרש"ב אמר לבנו (אדמו"ר הריי"ץ) 'אמת ומידת הענווה אפשר ללמוד מחותנך'.
בט"ז חשוון ה'תר"ף נפטרה זוגתו.
בקיץ ה'תרצ"ז חלה, מחלתו גברה לאחר חג הסוכות וביום חמישי שנת ה'תרצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונות באדיבות ר' בולאשניק דניאל שיחי'