חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי משה מרדכי מפלצוויזנה
תאריך הילולא: כ''ז חשון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

בית החיים בוורשה

אביו: ר' אברהם יהושע העשיל ממעז'יבוז'.

נשא לאישה את בתו של אדמו"ר הזקן מנאווא-מינסק.
בשנת ה'תרע"ה השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות ר' שלמה פליישמן