חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי אברהם משה קאליש מפלניץ
תאריך הילולא: ב' אלול מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

בית החיים בוורשה
(באוהל ציוני אדמו"ר רבי יעקב יהודה טננבוים מנדרזין ואדמו"ר רבי חיים טננבוים).

אביו: ר' שמחה בונם מאוטווצק.
סבא: ר' מרדכי מנחם מענדל מוורקא (מצד אביו).

בשנת ה'תרצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונות באדיבות ר' שלמה פליישמן