חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יוסי דמן יוקרת
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בכביש 89 מגיעים לצומת עין זיתים. לאחר כ – 1 קילומטר פונים שמאלה לשביל עפר באורך של כ – 200 מטר המוביל לציון, ניתן להבחין בו מצד שמאל של הכביש הראשי.
(בסמוך ציוני כרוספדאי האמורא, ר' יוסי בן יעקב, ר' טרפון, ר' יוסי דמן פקיעין, ר' שמעון בן מנסיא, אלקנה, ר' בנאה האמורא ובני ר' יוסי-בנו ובתו).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
מתלמידיו: רבי יוסי בר אבין.

אמורא מהדור השלישי‏ לאמוראים.
'הויא ליה ברתא בעלת יופי יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקא חזי לה אמר לו מאי האי אמר ליה רבי אם ללוקחה לא זכיתי לראותה לא אזכה אמר לה בתי קא מצערת להו לברייתא שובי לעפריך ואל יכשלו ביך בני אדם' (תלמוד בבלי תענית כ"ד/א').
שמו מרומז בתהילים פרק צ"א:
"ישב בסתר עליון בצל ש-ד-י יתלונן"(פסוק א')
"אומר לה' מחסי ומצודתי, אלקי אבטח-בו" (פסוק ב')
"לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם" (פסוק ה')
ק בעיניך תביט, ושלמת רשעים תראה" (פסוק ח')