חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהושע מאוסטרובה
תאריך הילולא: כ''ח ניסן מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים בוורשה
הציון מתחת לסככה במרכז
(בסמוך ציוני חתנו-ר' יצחק יעקב מביאלה ונכדו-ר' מאיר שלמה יהודא ממעזריטש)

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שלמה יהודה מלנטשנא.
בתו: הרבנית רחל לביאה (בעלה אדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ בעל "דברי בינה").

נולד בשנת ה'תקע"ט.
בצוואתו כתב כי לא יטמנו איש 4 אמות מכל צידי הקבר.
ביום שישי שנת ה'תרל"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• תולדות אדם

התמונות באדיבות K. Bielawski