חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ
תאריך הילולא: א' תשרי מקום קבורה: אוסטריה
דרכי גישה

וינה

ביום ראשון של ראש השנה ה'תרצ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הצדיק באדיבות ברסלב-מוסדות תיקון המידות