חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יוסף בן לב - המהריב"ל
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
איסטנבול.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: ר' דוד.
בניו: ר' דוד, יוסף.
מורו: ר' יצחק אבן לב.
מתלמידיו: ר' חנניה בן יקר, ר' שלמה הלוי (בעל "לחם שלמה"), ר' שמואל יפה אשכנזי (בעל "יפה תואר").

נולד בשנת ה'רס"ג לערך בעיר מונסטיר [ביטולה] (מקדוניה הצפונית).
למד בבית המדרש בראשות אביו שכיהן כרב לקהילה היהודית בעיר ביטולה.
בעקבות סכסוך שנגרם לאחר מחאתו באחד הרבנים על מעשה סחיטה שנעשה בקהילה עבר בשנת ה'רצ"ד להתגורר בעיר סלוניקי (יוון).
נודע כבקי בהלכה ומונה לדיין. ר' יוסף קארו (בעל "בית יוסף") ור' יוסף טאייטאצ'ק שהכירו בגדולתו בתורה אפשרו לו להוסיף את חתימת ידו על מכתבי הסכמה שכתבו.
החיד"א [רבי חיים יוסף דוד אזולאי] כתב כי באותו הדור שלושה היו ראויים לחבר ספר שירכז את כל הדינים כעין ה"בית יוסף": ר' יוסף קארו, ר' יוסף טאייטאצ'ק ור' יוסף בן לב אולם מן השמים הסכימו שר' יוסף קארו יחברו.
בעקבות וויכוח עם ר' שלמה חסון אודות קושיה של ר' יצחק מקורביל התגלעה ביניהם מחלוקת בעניין אחד מעשירי וראשי הקהילה שנהג בתקיפות וביד קשה כלפי הקהילה. לאחר שבד' אב ה'ש"ה אותו עשיר סטר בפניו ברחוב ואיש לא מחה בעדו, קרע את בגדיו וזעק על ביזוי התורה. באותו לילה פרצה בסלוניקי דלקה שכילתה כ – 5,000 מבתי היהודים 18 בתי כנסת וכ – 200 מיהודי הקהילה נספו. לאחר שהשריפה גרמה להתפרצות מחודשת של מגיפה שהשתוללה בסלוניקי ורבים מיהודי העיר נפטרו עבר בנו (ר' דוד) להתגורר בכפר סמוך אולם בהיותו בגיל 28 נרצח על ידי גוי שאותו עשיר שכר לשם כך, ולאחר שגם בנו הצעיר (יוסף) נהרג כאשר טבל בנהר לכבוד שבת וטבע החליט לעבור לטורקיה והתגורר בעיר איסטנבול.
מונה לראש הישיבה שנתמכה על ידי גב' דונה גרציה נשיא וכהוקרה על תמיכתה הכלכלית בו ובבני ביתו הקדיש לה את כתב ידו עם תשובותיו ההלכתיות. בהתאם לבקשת דונה גרציה נשיא וחתנה (דון יוסף נשיא) חתם בשנת ה'שי"ד על חרם כלכלי על העיר אנקונה (איטליה) בניסיון למנוע את שרפתם של 24 יהודים [23 גברים ואישה אחת] מאנוסי פורטוגל שהתיישבו בעיר ור' יוסף קארו יחד עם ר' משה מטראני [המבי"ט] הצטרפו עמו לחרם.
בשנת ה'שט"ז הוכן לדפוס החלק הראשון מתשובותיו ההלכתיות אליהם הוסיף מחידושיו בש"ס, חמישה עשר יום לאחר שהחלו להדפיס את ספרו חלה ונהג לחתום על תשובותיו "המר והנאנח".
בשנותיו האחרונות כהו עיניו ובשנת ה'ש"ם לערך השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    שו"ת מהר"י בן לב (ק)