חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא יוסי דמן פקיעין
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
יער הבעל שם טוב: בכביש 89 מגיעים מצומת עין זיתים לכיוון מירון. לאחר כ – 700 מטר פונים שמאלה לשביל עפר בתוך יער ביריה. ממשיכים כ – 400 מטר, פונים ימינה ולאחר כ – 100 מטר שוב פונים ימינה. ממשיכים כ – 500 מטר ומגיעים לשביל בצד ימין המוביל לציון בין העצים
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:t
כאשר רבי יוסי נפטר אמר ר' אלעזר [בנו של רשב"י] לחבריו שיבואו עמו לגמול חסד לר' יוסי שהיה מלא בכל ואין מי שיעסוק בקבורתו. בהגיעם אל הכפר בו התגורר ראו אותם התושבים, יצאו לקבל את פניהם ובאו עמם לביתו של ר' יוסי. בנו של ר' יוסי שהיה צעיר בגילו בכה בסמוך לאביו, לא נתן לאיש להגיע אל מיטת אביו ואמר: 'אדון העולם כתוב בתורה: "כי יקרא קן צפור לפניך... שלח תשלח את האם..." (דברים כ"ב), אדון העולם קיים את הכתוב בתורה. שני ילדים יש לאבי ואמי – אני ואחותי הקטנה ממני. היה עליך לקחת אותנו ולקיים את הכתוב בתורה ואם תאמר כי כתוב אם ולא אב כעת הכל הוא. אמא נפטרה והלכה מעל ילדיה וכעת אבא שהיה מגן עלינו הלך מעל ילדיו, היכן משפט התורה?'
מששמעו זאת, בכו ר' אלעזר וחבריו ולאחר שר' אלעזר אמר את הפסוק: "שמים לרום וארץ לעומק..." (משלי כ"ה) הפסיק עמוד של אש ביניהם, אך הילד לא זז מאביו. אמר ר' אלעזר או שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס או שרצונו כי לא יעסוק עמו אדם אחר אך את דברי הילד ואת דמעותיו לא יכולתי לשאת.
לפתע שמעו קול האומר: 'אשריך רבי יוסי שדברי הילד ודמעותיו הגיעו עד לכסא הכבוד, עשו משפט והקדוש ברוך הוא נתן 13 אנשים תמורתך והוסיפו לך 22 שנים עד שתלמד את התורה לגדי הזה השלם והחביב אצל הקדוש ברוך הוא'.
ר' אלעזר וחבריו לא נתנו לאיש רשות להישאר בבית ומייד ראו את עמוד האש מסתלק ור' יוסי פתח את עיניו. אמר ר' אלעזר: 'אשרינו שראינו עין בעין תחיית המתים'.
אמרו החברים לר' יוסי, אשריך וברוך ה' שעשה לך נס בזכות הבכי והמילים של בנך והוסיפו לך שנות חיים. לקחו את הילד, נישקו אותו ובכו עמו מרוב שמחה. במשך שלושה ימים עשו שמחה וחידשו חידושים בתורה, אך ר' יוסי אמר להם כי לא ניתנה לו רשות לגלות את שראה בעולם בו היה אלא לאחר 12 שנים. רק שידעו כי כאשר 365 הדמעות של בנו עלו לפני הקדוש ברוך הוא, ברגע שאמר את הפסוק הזדעזעו שלוש מאות אלף ספסלים שהיו בישיבה של מעלה וכולם באו לפני הקדוש ברוך הוא, ביקשו עליו רחמים, ערבו לו ואחד הממונים אמר: אדון העולם הרי כתוב – "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צוררך להשבית אויב ומתנקם" (תהילים ח') יהי רצון מלפניך בזכות התורה ובזכות הילד הקטן שמסר נפשו על אביו שתרחם עליו וינצל.