חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמואל די מודינה - מהרשד"ם
תאריך הילולא: ב' חשון מקום קבורה: יוון
דרכי גישה

אביו: ר' משה.
בניו: ר' משה ור' שמעיה.
מוריו: ר' יוסף טאייטצ'ק ור' לוי בן חביב.
מתלמידיו: ר' אברהם די בוטון (בעל "לחם משנה").

נולד בשנת ה'רס"ו בסלוניקי (יוון). כיהן כראש ישיבה בה לימד בשיטה ייחודית, בגיל 25 כבר עמד בראש בית דין בעירו ונהג להביא את תלמידיו לבית הדין על מנת שיעקבו אחר מהלך הדיונים. עסק בעיקר בהלכה ולא בקבלה ובפילוסופיה, שאלות הלכתיות רבות נשלחו אליו גם מהארצות הסמוכות ופסקיו נגעו בכל שטחי החיים הכלכליים שנתעוררו בסלוניקי.
בהגיעו לגיל 80 התכונן למסור את שיעורו היומי בישיבה ולפתע חשך מאור עיניו לאחר שנים רבות בהן הרכיב משקפיים. ר' שמואל מסר את הגמרא לתלמידו על מנת שיקרא ויאפשר לו למסור את שיעורו, כאשר שב לביתו פתח את הגמרא וראייתו חזרה אליו כבימי נעוריו מאז לא נזקק גם למשקפיים.
הסתלק בשנת ה'ש"ן.
מספריו:
• בן שמואל (ק)
• שו"ת מהרשד"ם (ק)