חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שמואל די מודינה - מהרשד"ם
תאריך הילולא: ב' חשון מקום קבורה: יוון
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה.
בניו: ר' משה ור' שמעיה.
מוריו: ר' יוסף טאייטצ'ק ור' לוי בן חביב.
מתלמידיו: ר' אברהם בן עזוז [בורג'יל] (בעל "לחם אבירים"), ר' אברהם די בוטון (בעל "לחם משנה"), ר' אהרן ששון (בעל "תורת אמת").

נולד בשנת ה'רס"ו בעיר סלוניקי (יוון).
כיהן כראש ישיבה בה לימד בשיטה ייחודית, בגיל 25 כבר עמד בראש בית דין בעירו ונהג להביא את תלמידיו לבית הדין על מנת שיעקבו אחר מהלך הדיונים. עסק בעיקר בהלכה ולא בקבלה ובפילוסופיה, שאלות הלכתיות רבות נשלחו אליו גם מהארצות הסמוכות ופסקיו נגעו בכל שטחי החיים הכלכליים שנתעוררו בסלוניקי.
בהגיעו לגיל 80 התכונן למסור את שיעורו היומי בישיבה ולפתע חשך מאור עיניו לאחר שנים רבות בהן הרכיב משקפיים. ר' שמואל מסר את הגמרא לתלמידו על מנת שיקרא ויאפשר לו למסור את שיעורו, כאשר שב לביתו פתח את הגמרא וראייתו חזרה אליו כבימי נעוריו מאז לא נזקק גם למשקפיים.
בשנת ה'ש"ן השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• בן שמואל (ק)
• שו"ת מהרשד"ם (ק)