חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
כרוספדאי האמורא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בכביש 89 מגיעים לצומת עין זיתים. לאחר כ – 1 קילומטר פונים ימינה לשביל עפר. מיד בפניה בין העצים שעל ההר נמצא הציון.
(בסמוך ציוני אלקנה, ר' בנאה האמורא, ר' יוסי דמן יוקרת, ר' יוסי בן יעקב, ר' טרפון).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikde
מורו: ר' יוחנן.

אמורא שחי בארץ ישראל בתקופת דור שלישי לאמוראים.
מכונה גם בשם 'קריספא', 'קרוספי', 'קריספדא' ו'קרציפא'.
רבי קרוספי דמך במועדא ועבדון ליה איברייא. סברין מימר מן דעתיה דרבי אמי. ובדקון ואשכחון דלא מן דעתיה דרבי אמי' (תלמוד ירושלמי מועד קטן פרק ג' הלכה ט').