חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר מקאליש - המגן אברהם
תאריך הילולא: ג' תשרי מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קאליש

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' חיים הלוי.
בנו: ר' חיים מקלימנטוב.
מורו: ר' יצחק מליסא.

נולד בשנת ה'שפ"ז בגומבין הסמוכה לקאליש (פולין כיום אוקראינה). יצא ללמוד בליסא [לשנו] (פולין), יומם ולילה שקד על לימוד התורה לשם שמים ולא להתפאר, כאשר שב לקאליש התפרנס כמלמד תינוקות ועסק בתורה בקדושה ובטהרה. היה בקי בנגלה ובתורת הנסתר, זכה לגילוי אליהו הנביא, ידע בעל פה את כתבי האר"י וספר הכוונות אך ברוב ענוותנותו כתב כי אין לו עסק בנסתרות. היה הראשון בין רבני אשכנז שהסביר כי הברת האות עי"ן היא בחוזק יותר מהאות אל"ף.
בשנת ה'תט"ו אביו נהרג על קידוש ה' בפרעות הקוזקים. לאחר שנודע לבני קהילתו על גדולתו בתורה מונה כראש בית הדין בקאליש. השיא את בתו לר' משה יקותיאל קויפמאן כץ (בעל "לחם הפנים") אשר כיהן כאב"ד קוטנא. בשנת ה'תכ"ה החל בכתיבת פירוש על השו"ע חלק אורח חיים, כעבור 6 שנים סיימו וקראו בשם "נר ישראל" אך לא הדפיסו. כאשר בנו (ר' חיים) הביאו לדפוס לאחר הסתלקות אביו שינה את שמו ל"מגן אברהם" והותיר את השם הראשון בראשי תיבות – נ"י. הספר זכה לתפוצה נרחבת ובכל ענייני אורח חיים פסקו רבני פולין את ההלכה על פיו.
טרם פטירתו בשנת ה'תמ"ג ביקש בצוואתו שלא לכתוב כל תואר על המצבה מלבד: 'פ"נ רבי אברהם אבלי, מחבר ספר...'
מספריו:
• זית רענן: על ילקוט שמעוני (ק)
• מגן אברהם: על שו"ע אורח חיים (ק)
• שמן ששון: דרשות על התורה

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014