חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יצחק מדרוהוביטש
תאריך הילולא: ז' ניסן מקום קבורה: צ'כיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
הארחוב.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף ספראווידליוור [איש האמת].
אשתו: יענטא.
בנו: ר' יחיאל מיכל [המגיד מזלוטשוב].
סבא: ר' משה מזווירש (מצד אביו).

שימש כמגיד בקהילות דרוהוביטש, הורחוב ואוסטרה. כאשר היצר הטרידו על שהוא מוכיח את ישראל בכדי להחזירם למוטב השיב כי הוא עושה זאת בשביל הממון שנותנים לו ואז היצר הרפה ממנו ואף זרזו להמשיך בנסיעותיו. התנגד לתורת החסידות ולחם נגדה אך באחד הלילות לא נרדם כמנהגו מייד לאחר אמירת "ברכת המפיל" והחל לפשפש במעשיו, היות ולא מצא כל דבר רע תלה את הדבר בכך ששמע קבוצה הלועגת לבעש"ט ולא מיחה בהם על כן החליט להגיע אל הבעש"ט ולפייסו. לאחר שהבעש"ט שוחח עמו ארוכות ר' יצחק קיבל את שיטת החסידות והחליט ללכת בדרכה.
נשא לאישה את בתו של ר' ברוך ממז'יבוז' והשיא את בנותיו לר' אליעזר כתבן ולר' נחמן ליטווק.
הבעש"ט אמר לו כי נתנו לו משמים נשמה קטנה אך בעבודתו הקדושה הצליח להרימה לדרגת נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי!
בשנת ה'תק"ד השיב את נשמתו ליוצרה.