חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי אהרן טברסקי מטשרנוביל
תאריך הילולא: ח' כסלו מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צ'רנוביל

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: אדמו"ר רבי מרדכי [המגיד מטשרנוביל].
אמו: הרבנית חיה שרה.
אשתו: הרבנית סימה חושא (בזיווג שני).
בניו: ר' ברוך אשר מטשרנוביל, ר' ישעיה משולם זוסיא מטשרנוביל ור' מנחם נחום מלויעוו-טשרנוביל.
בנותיו: הרבנית חיה שרה (בעלה בזיווג ראשון ר' ישראל ובזיווג שני ר' שלמה מלודמיר), הרבנית פייגא (בעלה אדמו"ר רבי דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב) והרבנית פרלה (בעלה ר' יצחק פיצ'ניק מברזנה).
אחיו: ר' אברהם מטריסק, ר' דוד מטולנא, ר' יוחנן מרחמסטריבקה, ר' יעקב ישראל מצ'רקס, ר' יצחק מסקווירא, ר' מנחם נחום ממקרוב ור' משה מקורסצ'וב.
אחיותיו: הרבנית חנה חיה (בעלה ר' דוד), הרבנית מלכה (בעלה ר' יחיאל מיכל מדרוהוביטש) והרבנית שיינדל (בעלה ר' דוב בער מלויעוו).
סבא: ר' מנחם נחום (מצד אביו) ור' דוד לייקיס (מצד אמו).
סבתא: הרבנית שרה (מצד אביו).

בנו הבכור של ר' מרדכי נולד בשנת ה'תקמ"ז.
לעת זקנתו אמר ר' מרדכי לחסידיו: 'גם בני רבי אהרן הוא פועל ישועות ובעל מופת' ואת שאר בניו ציוה לקרוא לו בתואר 'רבי אהרן'. הוכתר כאדמו"ר עוד בחיי אביו ומילא את מקומו בעיר טשרנוביל. לאחר פטירת אביהם שימשו כל אחיו כאדמו"רים אך בכל שנה בין כסה לעשור היו מגיעים עם פתקאותיהם אל רבי אהרן לקבל את ברכתו. נשא לאישה את בתו של ר' גדליה מליניץ (בעל "תשואות חן") ובזיווג שני נשא לאישה את בתו של בן-דודו ר' צבי מקריסצ'וב. כיהן גם כנשיא קופת הצדקה ע"ש ר' מאיר בעל הנס באוקראינה ופעל רבות לחיזוק ישוב ארץ ישראל. בכל שנה נהג לשהות עם חסידיו המתגוררים בז'יטומיר משך 3 שבועות.
התברך מזקנו (בעל "המאור עיניים") שיזכה להאריך ימים ולראות את משיח צדקנו אך היות ולא היה יכול לסבול את הצרות שעברו על עם ישראל, שלח שליח לציון זקנו שהינו מוחל את הברכה ובשנת ה'תרל"ב השיב את נשמתו ליוצרה.