חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אליהו - הגאון מוילנא
תאריך הילולא: י''ט תשרי מקום קבורה: ליטא
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

וילנה
(בסמוך גר צדק פוטוצקי).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שלמה זלמן.
אמו: מרת חנה.
בנו: ר' אברהם.
אחיו: ר' יששכר.
מתלמידיו: ר' חיים מוולוז'ין, ר' סעדיה ב"ר נתן נטע מווילנא.

נולד בט"ו ניסן שנת ה'ת"ף.
מימי ילדותו ועד לפטירתם נהג לעמוד על רגליו כשראה את אביו או אמו עד שישבו על מקומותיהם, לכן נמנעו הוריו מלהיכנס לחדרו בכדי לא להפריע לו בעת לימודו. בכל בוקר בדרכו לבית המדרש ביקר את הוריו.
עד גיל 40 הספיק לכתוב יותר מ - 70 חיבורים ועל פסוק אחד מ"שיר השירים" היו לו 103 פירושים.
החל במסע לארץ ישראל אולם נאלץ לשוב ואמר לבניו כי מן השמים לא הרשו לו לעלות ועודד את תלמידיו לעלות לארץ ישראל על מנת לקרב את הגאולה.
בחודש תשרי שנת ה'תקנ"ז החל מצב בריאותו להתדרדר, רוב הזמן שכב במיטה כשהוא עטוף בטלית ותפילין וחזר בעל פה על שיעוריו הקבועים בנגלה ובנסתר. בבוקר חול המועד סוכות שנת ה'תקנ"ח בירך על ארבעת המינים, אחז בציציותיו ואמר 'כמה קשה להיפרד מהעולם הזה, כמה יקר בו כל רגע. על ידי ציצית שמחירה פרוטות מעטות ניתן להגיע למדרגות נשגבות ולקבל את פני השכינה, היכן אפשר למצוא זאת בעולם הבא!' והשיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'