חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל - ה"אוהב ישראל" מאפטא
תאריך הילולא: ה' ניסן מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים במז'יבוז'
(בסמוך ציוני הבעש"ט, ר' ברוך, ר' זאב וואלף קיצעס, ר' יעקב יהודה לייב זאב, ר' מנחם מניש ור' משה חיים אפרים).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שמואל.
בניו: אדמו"ר רבי יוסף משה ממז'יבוז' ור' יצחק מאיר מזינקוב.
מורו: ר' אלימלך מליז'נסק.
מתלמידיו: אדמו"ר רבי משה צבי גוטרמן מסאווראן.

נולד בשנת ה'תקט"ו בז'מיגריד (פולין). כיהן כרב ודיין בעיר קולבוסוב והתפרנס בדוחק, כאשר הגיע לעירו ר' אלימלך מליז'נסק פנתה אליו הרבנית בתלונה כי תושבי קולבוסוב והסביבה מגישים פתקאות עם פדיונות לבעלה והוא מסרב בתוקף לקבל את הכסף ודוחה אותם בשתי ידיו.
הוזמן אל ר' אלימלך והסביר את התנהגותו בדברי ר' עקיבא 'עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות'.
השיב ר' אלימלך: לפי פירוש רבי יוחנן לפסוק 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים' ולפי הזוהר הקדוש תלמיד חכם נקרא 'שבת' ואיש פשוט הוא בבחינת 'חול' אך ע"י ענוותנותך אתה עושה עצמך 'חול' ואל תצטרך לבריות אלא הבריות יצטרכו אליך ובגודל תורתך וקדושתך תשפיע עליהם בברכותיך שפע רב בבני, חיי ומזוני והוסיף 'לוו עלי ואני פורע' – 'לוו' מלשון תתחבר אלי 'ואני פורע' לשון התגלות, אגלה לך את הסודות איך להיות אדמו"ר פועל ישועות.
בשנת ה'תק"ס עבר לעיר אפטא (פולין), החל לכהן כאדמו"ר ואלפי חסידים הסתופפו בצילו. נודע באהבתו הגדולה לעם ישראל ומרוב אהבתו לתושבי העיר הבטיח להם כי תמיד יקרא על שם עירם 'הרב מאפטא'. בשנת ה'תקס"ח עבר לכהן כרב העיר יאסי (רומניה) אך לאחר שסבל ממחלוקות ומתנגדים קשים עבר למז'יבוז' (אוקראינה).
כאשר שמע בשנת ה'תקפ"ה כי נכתבו 3 גזירות [לשרוף את התלמוד וספרי קודש, לאסור על שמירת שבת ולגלח זקן ופיאות] הממתינות לחתימת הצאר של רוסיה הצליח מייד לבטל את שתי הגזירות הראשונות אך הגזירה השלישית התקבלה. לאחר שהרעיש עולמות והצליח לבטל גם גזירה זו השיב את נשמתו ליוצרה וטרם פטירתו זעק 'מדוע בן ישי לא בא, הרב מברדיטשוב אמר לפני פטירתו שכאשר יגיע לשם לא ינוח ולא ישקוט וירעיש עולמות עד שמשיח יבוא, אולם כאשר הגיע לשם השתעשעו עמו והראו לו היכלות ומדרגות עד ששכח, אך אני לא אשכח!'
ציוה שלא ירשמו שבחים על מצבתו מלבד שהיה אוהב ישראל והבטיח כי המדליק נר לטובת נשמתו יעשה לו טובה.
מספריו:
• אוהב ישראל: על התורה (ק)
• תורת אמת (ק)