חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שמעון דוראן - הרשב"ץ
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: אלג'יריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

אלג'יר
(בסמוך ציון הריב''ש).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' צמח.
בנו: ר' שלמה [הרשב"ש].
סבא: ר' שמעון (מצד אביו).
מוריו: ר' אפרים ווידאל גירונדי, ר' יונה דיומשטרו.
מתלמידיו: ר' יוסף אלבו (בעל "ספר העיקרים").

נולד בחודש שבט שנת ה'קכ"א בברצלונה (ספרד). למד תורה בשקידה והיה בקיא בש"ס ובחכמת הקבלה. רכש השכלה במדעים שונים – אסטרונומיה, הנדסה, פילוסופיה ועסק ברפואה לפרנסתו. כרופא וכפוסק כתב כי רופא אומן כרופא במלאכת יד שגגתו וזדונו היא חבלה ורציחה במכשירי ברזל אפילו מחט, אבל רופא חולים במשקים ובמרקחות אינו נכנס בגדר זה ואם טעה פטור אף מדיני שמים.
נשא לאישה את בתו של ר' יונה דיומשטרו (מורו). התגורר באראגון (צפון מזרח ספרד) ובעת הטלת הגזירות בשנת ה'קנ"א עזב את כל רכושו וברח עם משפחתו לאלג'יר (אלג'יריה). נפגש עם הריב"ש וחלק על פסיקותיו בהלכות שונות. לעת זקנתו העביר הריב"ש לר' שמעון את תפקיד הרבנות אולם ר' שמעון לא ביקש את אישור המלך לתפקידו היות וראה בכך פסול. רבים פנו אליו בשאלות הלכתיות שונות, פסיקותיו שימשו כמורה דרך במשך דורות רבים ליהודי אלג'יריה, בין פסיקותיו נימק את ההיתר לאיסור הנאה מדברי תורה ומעולם לא חזר בו מפסיקה שנתן.
חיבר פיוטים, העלה על הכתב את עימותיו עם הנצרות ועם האיסלאם
טרם פטירתו בשנת ה'ר"ד כתב שיר אותו חרטו על המצבה.
בשנת ה'תרנ"ז הועבר קברו בהוראת הממשלה לבית החיים בכפר סט' איגין בסמוך לקברו של הריב"ש.
מספריו:
• אוהב משפט, משפט צדק (ק)
• אור החיים.
• התשב"ץ [תשובות שמעון בן צמח]: שו"ת (ק)
• זוהר הרקיע.
• חידושי ופסקי הרשב"ץ: למסכת נידה (ק)
• יבין שמועה.
• לווית חן.
• מגן אבות (ק)
• קשת ומגן (ק)