חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
יחזקאל הנביא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: עיראק
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בעיר אל-קופא, כ - 20 קילומטר מאבו-נאג'אף וקרבלה.
(בסמוך ציון עזרא הסופר).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
נולד בארץ ישראל למשפחת כוהנים.
הרחיק פיו ממאכלי איסור ועל כן זכה ונקרא "בן אדם" התקיים בדמותו של אדם הראשון (זוהר).
בגיל 30 שרתה עליו רוח הקודש עוד בעת מגוריו בארץ ישראל (תלמוד בבלי מועד קטן כ"ה/א') וניבא על חורבן בית המקדש הראשון והגלות, הזהיר מפני חורבן מוחלט ושעבוד קשה וכי נביאי השקר מעוררים תקוות שווא, כמו כן התנגד לתכניות למרוד בבבל.
ישראל היו מזלזלין אחריו ואומרים, לא מבני בניה של רחב הזונה הוא? (ילקוט שמעוני פינחס תשע"א).
לא הייתה רוח הקודש תדירה עליו (מדרש הגדול שמות י"ב/א') אולם כל מה שהוא רואה אומר (מדרש תנחומא פרשת צו י"ג).
הקדוש ברוך הוא ייסר אותו כדי למרק עוונותיהם של ישראל "ואתה שכב על-צדך השמאלי ושמת את-עוון בית-ישראל עליו, מספר הימים אשר תשכב עליו תשא את-עוונם; ואני נתתי לך את-שני עוונם למספר ימים שלש-מאות ותשעים יום, ונשאת עוון בית-ישראל; וכלית את-אלה ושכבת על-צדך הימני שנית ונשאת את-עוון בית-יהודה, ארבעים יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך" (יחזקאל ד'/ד' – ו').
הוגלה לבבל (עיראק) עם המלך יהויכין ובשנה הרביעית לנבואתו נפטרה אשתו.
בה' תמוז בשנה החמישית לגלות "היה דבר ה' אל-יחזקאל בן-בוזי הכהן בארץ כשדים על-נהר כבר [רד"ק – פרת], ותהי עליו שם יד י-הוה" (יחזקאל א'/ג'), כל שראה יחזקאל ראה ישעיה, למה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך (תלמוד בבלי חגיגה י"ג/ב'). כל מה שראה אמת הוא וברשותו של הקדוש ברוך הוא גילה כל מה שראה והכל היה צריך. אמר להם לישראל, הנה אדוניכם וכל צבאותיו באו לגור אתכם כאן בבבל ולא האמינו לו עד שנאלץ לגלות כל מה שראה... כיון שראו ישראל כן שמחו וכששמעו הדברים יוצאים מפי יחזקאל לא חשו את גלותם כלל כי ידעו שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותם והשכינה איתם בגלות (זוהר).
הקדוש ברוך הוא נתן ל-3 צדיקים מפתח של קברים בתחיית המתים: לאליהו הנביא, לאלישע הנביא וליחזקאל הנביא (מדרש שוחר טוב ע"ח/ה'). בשעה שהפילו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לך והחיה מתים בבקעת דורא (תלמוד בבלי סנהדרין צ"ב/ב').
עיבר את השנה בחוץ לארץ (תלמוד ירושלמי סנהדרין א' הלכה ב'). משה אמר "פוקד עוון אבות על בנים" ויחזקאל ביטלה "הנפש החוטאת היא תמות" (תלמוד בבלי מכות כ"ד/א').
לאחר החורבן חדל מנבואות התוכחה והפורענות והחל בנבואות נחמה – על נקמה בעמים הקרובים ליהודה וישראל ששמחו לאידם, על שיבת ציון וקבוץ גלויות ועל צורת בית המקדש השלישי, סדרי העבודה וחלוקת הארץ לעתיד לבוא [הנביא היחיד המתנבא ומתאר את בניית בית המקדש השלישי].
כאשר נשאל "בן-אדם התחיינה העצמות האלה?" השיב "א-דני א-להים אתה ידעת" (יחזקאל ל"ז/ג') כאילו לא האמין לפיכך לא נקברו עצמותיו בארץ ישראל (פרקי דרבי אליעזר ל"ג).
מספריו:
•    יחזקאל (ק)

התמונה באדיבות יצחק כרמלי - עיתונאי וחוקר תפוצת ישראל 972-50-6925413