חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים רחמים יוסף פראנקו - החרי"ף
תאריך הילולא: כ''ח חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

חברון: בית העלמין העתיק
(בסמוך ציוני ר' אברהם אזולאי, ר' אליהו די וידאש, ר' אליהו מני, ר' חיים חזקיה מדיני, ר' סולימן מנחם מני,  הרבנית סמרה מני, ר' שלמה עדני).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' רפאל ניסים.
אשתו: מרת אסתר.
בניו: ר' בן ציון, ר' מאיר, ר' ניסים רפאל.
בתו: קלרה (בעלה ר' חנוך חסון).
מוריו: ר' רפאל יצחק ישראל.

נולד בשנת ה'תקצ"ה באי רודוס (יוון).
מילדות ניכר בכישרונותיו, שקד על לימוד הלכות ופוסקים, למד שפות: טורקית וצרפתית. בהגיעו לגיל 18 הוסמך לרבנות ומונה כסופר בבית הדין הגדול, נשא לאישה את בתו של ראש הישיבה (ר' רפאל יצחק ישראל), בשנת ה'תרכ"ו עבר להתגורר בליוורנו (איטליה) וכיהן כחבר בבית הדין. בשנת ה'תרכ"ח החליט לעלות לארץ ישראל, התגורר בירושלים והתקבל כחבר בבית הדין. בשנת ה'תרל"ג נשלח כשד"ר מטעם הכולל הספרדי בירושלים לטורקיה ואוסטריה. בשובו עבר להתגורר בחברון אך היות ולא הסכים להתגורר בחצר היהודים, התיישב מחוץ לעיר ועודד תושבים נוספים להעתיק את מגוריהם מחוץ לתחומי הגטו. כיהן כראב"ד ובשנת ה'תרל"ו יצא שוב כשד"ר מטעם כוללות חברון לאלג'יר, טוניס ולוב ובשנת ה'תרל"ח החל לכהן כרב ראשי לעדה הספרדית בחברון. בשנת ה'תרמ"א נפטר בנו הבכור (ר' בן ציון) אשר היה בגיל 23 ובשנת ה'תרמ"ד השיא את בתו עם בנו של ר' מרדכי חסון.
בשנת
ה'תרנ"ג הקים בעיר חברון בית רפואה  בשם "חסד לאברהם" [כיום "בית הדסה"] אשר העניק את שירותיו לתושבי העיר היהודים והערבים ללא תשלום.
במהלך מאורעות ה'תרפ"ט נרצחו בתו וחתנו (ר' חנוך חסון), אשר כיהן כחבר בית הדין בחברון.
בשנת ה'תרס"ב השיב את נשמתו ליוצרה, עם הגיע הידיעה לירושלים הכריזו על ביטול ממלאכה ובאו לחברון יהודים ומוסלמים להשתתף בהלוויה.
מספריו:
• אות לרחמים
• ויצבור יוסף
• שערי רחמים: שו"ת (ק)

התמונה באדיבות בית חב"ד חברון