חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ישעיה ברדקי
תאריך הילולא: י''ח חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר הזיתים
גוש: ישן תת חלקה: י"א שורה: ו' מספר: 16
(בסמוך ציוני בנו-ר' שלמה, בתו-עלקא).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' ישכר דוב.
אמו: מרת עלקא.
אשתו: מרת שיינדל (בזיווג שני).
בניו: מזיווג ראשון – שמואל עקיבא. מזיווג שני – ר' שלמה.
בנותיו: מזיווג ראשון – מרת חיה גרונה (בעלה הראשון – ר' יוסף, בעלה השני – ר' יצחק מנעשוויז). מזיווג שני – מרת דינה (בעלה ר' אליהו בכור חזן), מרת חנה (בעלה ר' נתנאל לוריא), מרת עלקא (בעלה הראשון – ר' שאול יחזקאל יהודה, בעלה השני – ר' נתן נטע נטקין).
סבא: ר' ישעיה (מצד אביו).

נולד בשנת ה'תק"ן בעיר פינסק (בלארוס).
ניכר במידותיו הנעלות ונודע כגאון בתורת הנגלה והנסתר. בגיל צעיר התאלמן מאשתו ונותר לגדל את בנו ובתו. החליט לעלות לארץ ישראל, לאחר תלאות רבות שעבר בדרכו הגיע לבירות (לבנון) ונתן את כל כספו לבעלי ספינה שהובילה סחורה לעכו על מנת שיקחו אותו בספינתם אולם בקרבת החוף הספינה טבעה ובנס הצליח להרכיב את שני ילדיו על גבו ולהגיע לחוף.
התגורר בצפת ובשנת ה'תקפ"ג נשא לאישה את בתו של ר' ישראל משקלוב. בשנת ה'תקפ"ח עבר להתגורר בירושלים, הנהיג את הקהילה האשכנזית ומונה לנשיא ולראש קהילת האשכנזים בירושלים.
פעל לשיפור המצב הכלכלי של הקהילה ולייסוד מושבות חקלאיות, סייע ודאג לכל נזקק. בהשתדלותו קנה ר' צבי הירש לעהרין את החצר בסמוך לישיבת "אור החיים" בירושלים, ייסד בחצר את בית המדרש "סוכת שלום" לעדת הפרושים, באחד הבתים קבע את דירתו ומדמי השכירות של יתר הבתים תמך בלומדים בבית המדרש. מונה ע"י קיסר אוסטריה [פראנץ יוסף] כקונסול אוסטריה בירושלים ובשנת ה'תקצ"ז מונה ע"י הסולטאן הטורקי כ"חכם באשי" ולרב הראשי האשכנזי הראשון, בנוסף הוענקו לו סמכויות רבות ונאסר על כל אדם להתנגד או לסרב לכל אשר יצוה.
אולם בביתו חי בצניעות והסתפק במועט, ביום לא אכל סעודת קבע ורק בלילות היה טובל בשמן ואוכל את שיירי הלחם שהותירו ילדיו, כל חצות לילה טבל במקוה ולאחר מכן שקד על לימוד ספר הזוהר וספרי קבלה. לאחר רעידת האדמה שהתחוללה בצפת הגיע לצפת יחד עם אחד הגבירים והעניק לקהילה סכום כסף גדול לרכישת מזון. בשנת ה'תרט"ז השיג את הכסף הנדרש ורכש את השטח עבור בית החיים לעדת האשכנזים במעלה הר הזיתים. בשנת ה'תר"ך הצליח למנוע מהמושל העירקי לקחת את נחלת "כנסת יחזקאל הנביא" מיהודי עירק.
במוצאי יום הכפורים שנת ה'תרכ"ג יצא מבית המדרש ואמר כי הוא רואה ששלושה מגדולי הדור יסתלקו השנה וכחודש לאחר מכן השיב את נשמתו ליוצרה.
בשעותיו האחרונות ביקשו פרנסי העדה שיצווה על סידור כלשהו לכלכלת אלמנתו וילדיו אולם סירב בתוקף והשיב כי אינו פטרונו של עולם ובורא עולם הזן ומפרנס לכל ידאג לבני ביתו אחריו.
רוב כתבי ידו אבדו.