חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי נפתלי צבי גליקמן מסוסנוביץ-קוידנוב
תאריך הילולא: ט' טבת מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

חיפה: בית החיים "חוף הכרמל"

ציון זוגתו הנמצא בסמוך נפטרה: כ"ח אדר ה'תשמ"ב
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק.
אמו: מרת הניה חנה שפרה.
אחיו: ר' יהושע.
אשתו: הרבנית חנה שרה.
סבא: אדמו"ר מוולברום (מצד אמו).

נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי נחמיה פרלוב מקוידנוב-ברנוביץ.
בשנת ה'תשנ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.