חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יוסף צוברי
תאריך הילולא: ב' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
תל אביב
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: יעקב.
אשתו: יהודית.
מוריו: ר' יחיא ערוסי הלוי, ר' סעדיה עוזרי.
מתלמידיו: ר' שלום נגר.

נולד בו' סיון ה'תרע"ו בעיר צנעא (תימן).
מצעירותו ניכר בכישרונותיו המיוחדים ובשכלו החריף. למד בישיבת "אלאוסטא" בצנעא, בגיל 14 לערך כתב את חיבורו הראשון "שורש החיים" והתפרסם כבקי בתורת הנגלה והנסתר.
בשנת ה'תרצ"ד נשא לאישה את מרת יהודית לבית גיאת. בשנת ה'תרצ"ה החל ללמד בישיבה בעיר צנעא, השיב לשאלות הלכתיות רבות שהופנו אליו ואת זמנו הפנוי הקדיש ללימוד תורת הנסתר ולכתיבת ספריו. בשנת ה'תש"ד עלה עם משפחתו לארץ ישראל והתיישב בשכונת כרם התימנים שבתל אביב ולפרנסתו עסק בהוראה בבית ספר בשכונת התקוה ובמתן שיעורים בהלכה ובמדרש. כיהן כרב בית הכנסת "אגודת אחים", למד שחיטה, ניקור ודיני הטריפה יחד עם ר' אברהם חייבי ובשנת ה'תשי"ב נבחר לרב הראשי ליהודי תימן בתל אביב והסביבה.
ייסד מכון להוצאת ספרי קודש ובשנת ה'תשנ"א זכה בפרס לספרות תורנית הלכתית על שם הגרי"מ טולידאנו.
בשנת ה'תש"ס השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ויצבור יוסף בר: שו"ת
• כנסת הגדולה: סידור תפילה
• מגיד מראשית: על הגדה של פסח
• מסורת מדויקת
• שורש החיים: על התפילות והברכות כנוסח תימן