חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק - הגרי"ז
תאריך הילולא: ט' תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר המנוחות

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' חיים.
אמו: מרת ליפשה.
אחיו: ר' אברהם גרשון ור' משה.
סבא: ר' יוסף דוב (מצד אביו), ר' רפאל שפירא (מצד אמו).

בנו השלישי של ר' חיים מבריסק ניכר מילדותו בשכלו החריף, בשקידתו בלימוד התורה, ביראת שמים ובנחישות לפתור כל שאלה שהתעוררה בלימוד, דקדק בקיום המצוות ולפונים אליו בשאלות השיב בתמציתיות ובבהירות.
טרם כניסת יום הכפורים בשנת ה'תש"ך השיב את נשמתו ליוצרה ורק למחרת יום הכפורים הובא לקבורה.