חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי משולם איגרא מטיסמניץ
תאריך הילולא: י''ח תשרי מקום קבורה: סלובקיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ברטיסלאבה [פרשבורג]

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שמשון.
אמו: מרת רייזל.
אשתו: מרת רבקה אסתר (בזיווג שני).
סבא: ר' אפרים פישל אב"ד קולומיא (מצד אמו).
מתלמידיו: ר' אריה לייב הכהן הלר (בעל "קצות החושן"), ר' יעקב מליסא, ר' מרדכי בנט מניקלשבורג.

נולד בשנת ה'תקי"ב בעיר בוטשאטש (אוקראינה). מילדות ניכר בגאונותו, בגיל 8 התפרסם כעילוי ובגיל 10 כבר דרש בבית הכנסת בעיר ברודי לפני גדולי חכמי הקלויז. ר' יצחק הלוי הורוביץ מהאמבורג התווכח עמו בעת הדרשה וכאשר שב לביתו הניח את ידו על ראש בתו ובירך אותה שתזכה להינשא לתלמיד חכם כמותו.
היה פרוש מכל ענייני עולם הזה ומיום עומדו על דעתו לא הלך ד' אמות בלא תורה, לא שח שיחה בטלה, ישן במיטה רק בליל שבת, כל יום טבל במקווה, התפלל בהתלהבות רבה, אכל פעם אחת במשך היום בכדי להחיות את נפשו ובשר ודגים אכל רק ביום שבת.
נשא לאישה את בתו של הגביר ר' שמואל ביק אך אשתו הגבירה שהנהגותיו לא מצאו חן בעיניה הזמינה אותו לדין ודרשה ממנו גט. אנשי בית הדין נדהמו ואמרו לה כי הינו ספר תורה מהלך אך היא טענה כי אמת שהוא ספר תורה ממש ואין יכולין לדור עם ספר תורה במדור אחד. לאחר שנתן לה גט נשא לאישה את בתו של ר' יצחק הלוי הורוביץ.
בגיל 17 מונה לרב העיר טיסמניץ (אוקראינה), התנגד לחסידות, פרסם מכתב חריף בגנותה וחתם על חרם נגד החסידים. עקב מחלוקת עם פרנסי העיר עבר לכהן כראב"ד בפרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה). תיקן שלא לערוך נישואין מראש חודש סיון עד אחר שבועות.
בשנת ה'תקס"ב שכב במיטתו במשך יומיים ללא כל תנועה וללא אכילה ורק שפתיו רחשו, אך כאשר אחד מתלמידיו הגיע לבקרו מיד ביקש שיחזור לפניו על חידושי התורה שאמר לו ביום פלוני ובמקום פלוני ולאחר ששמע את חידושי התורה שאמר בזמנו השיב את נשמתו ליוצרה ו"החתם סופר" הספידו.
מספריו:
• איגרא רמה: שו"ת (ק)
• הלכות קביעות במכירת חמץ (ק)