חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי בן ציון הלברשטאם מבובוב
תאריך הילולא: ד' אב מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
נעקד על קידוש ה' ביער יאנובר
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: אדמו"ר רבי שלמה.
אמו: הרבנית רבקה הענא.
אשתו: הרבנית חיה פריידל.
בניו: ר' משה אהרן, אדמו"ר רבי שלמה.
אחותו: חיה שיינדל (בעלה ר' חיים יעקב טייטלבוים מלימנוב).
חתניו: ר' יחזקאל, ר' משה סטמפל, ור' שלמה רובין.
סבא: ר' מאיר נתן (מצד אביו), ר' יהושע מקמינקא (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תרל"ד בעיירה ביקובסק (גליציה). בשנת ה'תרנ"ב עברה משפחתו לעיירה בובוב (פולין), נשא לאישה את בתם של הרבנית שרה מרים ואדמו"ר רבי שלום אליעזר מראצפרט. כאשר מצבו הבריאותי של אביו החמיר החל לנהל את עדת החסידים במקום אביו ולאחר פטירתו בראש חודש תמוז ה'תרס"ה מונה ע"י החסידים לאדמו"ר השני לחסידות בובוב.
חיבר מנגינה לפיוט "א-ל אדון" המובא בסדר תפילת שחרית של שבת ושל חג.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה ברח לאוסטריה ובסיומה שב לפולין, ייסד בבובוב את ישיבת "עץ חיים" אליה נהרו תלמידים רבים והקים עשרות סניפים בכל רחבי גליציה.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הסתתר בחדר בבית אחד מחסידיו בעיר לבוב (אוקראינה) אולם לאחר חודש החליט לצאת ממקום מסתורו. החל מראש חודש אב החלו האיכרים בסיוע השוטרים האוקראינים לערוך פוגרום ביהודי העיר, בשעות אחר הצהריים פרצו לבית בו התאכסן ר' בן ציון והורו לו להתלוות אליהם. בנו (ר' משה אהרן) ליווה אותו ויחד עם יהודים נוספים התאספו בקרן רחוב והחלו לצעוד לפי הוראת השוטרים. חולשתו של ר' בן ציון לא אפשרה לו לעמוד בקצב הצעידה המהיר וכאשר עבר לסוף הטור החלו השוטרים להכותו באלותיהם ולהורות לו להזדרז עד שהגיעו למפקדת הגסטאפו. בני משפחתו ניסו בכל דרך להביא לשחרור האסירים אך לאחר שלושה ימים, ביום שני שנת ה'תש"א הוצא ר' בן ציון להורג ביער יאנובר יחד עם בנו, שלושת חתניו ויתר השבויים.
מספריו:
• קדושת ציון