חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן
תאריך הילולא: י''ט חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_my
מושב ברכיה.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אחיו: ר' שושן.
מורו
: ר' יצחק חורי.
מתלמידיו: ר' יוסף ברבי.

נולד בשנת ה'תקצ"ב.
מילדות שקד על לימוד התורה בעיון ובהתמדה ובדמי הכיס שהעניק לו אביו רכש שמן להדלקת הפתילה על מנת לאפשר לו ללמוד גם בשעות הלילה לאורה.
למד בישיבתו של ר' יצחק חורי והסתופף בין תלמידי החכמים.
נשא לאישה את בתו של ר' יצחק חורי ולאחר נישואיו ר' יצחק דאג לכל מחסורו על מנת שימשיך להגות בתורה ללא דאגת הפרנסה. רבים נהרו ללמוד תורה מפיו אך לבקשת חותנו הפסיק ללמד והחל לכהן כדיין בג'רבה. עם זאת המשיך להגיע לישיבה על מנת לבחון את התלמידים ולעודדם להתמיד בלימוד התורה. טרם הסתלקותו מונה לראב"ד ופעל לטובת בני קהילתו.
ביום שישי שנת ה'תרס"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
[נטמן באי ג'רבה, עצמותיו הועלו לארץ ישראל ונטמנו במושב ברכיה].
מספריו:
• ברכת ה': על הש"ס (ק)
• זכות יצחק (ק1/ק2)
• זרע דוד: שו"ת (ק)