חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי סאסי מעתוק הכהן
תאריך הילולא: י''ט חשון מקום קבורה: תוניסיה
דרכי גישה

ג'רבה

מורו: ר' יצחק חורי.
מתלמידיו: ר' יוסף ברבי.

נולד בשנת ה'תקצ"ב. מילדות שקד על לימוד התורה בעיון ובהתמדה ובדמי הכיס שהעניק לו אביו רכש שמן להדלקת הפתילה על מנת לאפשר לו ללמוד גם בשעות הלילה לאורה.
למד בישיבתו של ר' יצחק חורי והסתופף בין תלמידי החכמים.
נשא לאישה את בתו של ר' יצחק חורי ולאחר נישואיו ר' יצחק דאג לכל מחסורו על מנת שימשיך להגות בתורה ללא דאגת הפרנסה. רבים נהרו ללמוד תורה מפיו אך לבקשת חותנו הפסיק ללמד והחל לכהן כדיין בג'רבה. עם זאת המשיך להגיע לישיבה על מנת לבחון את התלמידים ולעודדם להתמיד בלימוד התורה. טרם הסתלקותו מונה לראב"ד ופעל לטובת בני קהילתו.
ביום שישי שנת ה'תרס"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ברכת ה': על הש"ס (ק)
• זכות יצחק (ק1/ק2)
• זרע דוד: שו"ת (ק)