חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יוסף דוד זינצהיים
תאריך הילולא: ז' כסלו מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בכניסה לבית החיים פר לה שס בפאריז
חלקה ראשונה מימין Avenue Rachel 7 e Division
להמשיך עד סוף השביל שבאמצע החלקה, לפנות שמאלה עד לציון בסמוך לחומה.

הכניסה לבית החיים

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק.
אחותו: גיטל (בעלה ר' אביעזרי זליג אויערבך בעל "משפטי אביעזרי").

נולד בשנת ה'תק"ה.
נודע כגדול בתורה וניכר במידת הענווה, התפרסם גם בקרב הגויים ומצא חן בעיני הקיסר.
כיהן כראש ישיבה בוישי (צרפת), בעקבות המלחמה עבר לעיר שטרסבורג (צרפת).
אחותו (גיטל) נפטרה בין השמשות ז'-ח' אייר ה'תקכ"ד וכעבור שבוע נפטרה בתה הקטנה (אסתר).
בשנת ה'תקס"ז כינס נפוליאון את נכבדי היהודים לגבש הלכה דתית שתאפשר להתאים את אמונתם עם חובותיהם כצרפתים. בכדי לתת תוקף לתשובות שהוגשו לקיסר, כינס אספה בת 71 חברים, רובם מרבני צרפת שכונתה "סנהדרין" שתאשר את התשובות ור' יוסף דוד נבחר כראש הסנהדרין.
היה הראשון שכיהן כראש הרבנים בפאריז (צרפת) ופרבריה בשנת ה'תקס"ו ונקרא הנשיא על פי צו הקיסר.
השיא את בתו לר' אברהם.
בשנת ה'תקע"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• יד דוד (ק)