חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים קורח
תאריך הילולא: כ' אלול מקום קבורה: תימן
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף.
מורו: ר' יוסף קארה.
מתלמידיו: ר' עמרם קורח.

נולד בצנעא (תימן) בשנת ה'תקפ"ד.
מילדותו שקד על לימוד התורה וניכר בכישרונותיו המיוחדים, התפרסם כאיש קדוש גם בין הגויים. לא הסכים לשאת משרה ציבורית, כתב תפילות ופיוטים וחולל מופתים על מנת לסייע ולהציל את אחיו היהודים מעלילות וגזירות שונות.
ביום שישי שנת ה'תרע"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• דברי חיים
• דן החיים
• החיים והשלום
• צרור החיים