חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי אפרים פישל מסטריקוב
תאריך הילולא: י''ז טבת מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

סטריקוב

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף יהודה אריה לייב.
בנו: ר' יעקב מברזין.
בתו: הרבנית דבורה (בעלה בזיווג שני ר' יצחק אייזיק מזיכלין).
מתלמידיו: ר' אברהם לנדא מצ'כנוב, ר' בונם מפשיסחה, ר' שלמה מרדמוסק (בעל "תפארת שלמה").
מוריו: רבי דובער [המגיד ממעזריטש], ר' אלימלך מליז'נסק, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ר' עוזיאל מייזליש.

נולד בשנת ה'תק"ג. נודע כאיש קדוש המופרש מחיי העולם הזה אשר מימיו לא הסתכל בצורת מטבע וצדיקי דורו כינוהו "עולה תמימה".
לאחר שנשא לאישה את בתו של אחד מעשירי העיירה ברזין היה סמוך על שולחן חותנו והתמסר כולו ללימוד התורה הקדושה. כאשר רבי משה יהודה לייב מסאסוב התעכב פעם בדרכו והוכרח לחגוג את הימים הנוראים בעיירה סטריקוב, רבי פישל הגיע מברזין הסמוכה ובצאת החג כאשר ניגש ליטול ברכת פרידה מהצדיק סמך רבי משה לייב את שתי ידיו עליו והפטיר 'מהיום הינכם הרבי מסטריקוב, כאן מקומכם'!
מימיו לא טעם בשר בקר, לא האמין כי יש ישראל חוטא, אהב כל יהודי ואלפים הגיעו לבקש את ברכתו כי ידעו שתפילתו אינה חוזרת ריקם. נהג להושיט את ידו לשלום כשהיא עטופה במטפחת או במגבת ובימי בין המצרים נהג לבקר בחצרות צדיקים.
בשנת ה'תקפ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.