חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי ישעיה שטיינר מקרסטיר
תאריך הילולא: ג' אייר מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
בודרוגקרסטור: רחוב העליון 3916
(בסמוך גם ציוני זוגתו-הרבנית שרה, בנו-אדמו"ר רבי אברהם מקרסטיר, חותנו-ר' יצחק יונה ווינשטוק).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' משה.
אמו: הענטשא מרים.
אשתו: הרבנית שרה.
בנו: אדמו"ר רבי אברהם מקרעסטיר.
בנותיו: קריינטשא (בעלה ר' שמואל גרוס), רבקה פייגא (בעלה ר' ראובן חיים קליין) ורחל (בעלה ר' ישראל אברהם אלתר לנדא).
אחיו: ר' יהודה צבי ור' מנחם.
אחותו: מרת שרה פיה (בעלה בזיווג ראשון – ר' משה יעקב יששכר קליינמן).
מוריו: אדמו''ר רבי חיים [ליבוש] הלברשטאם מצאנז, אדמו"ר רבי מרדכי לייפר מנדבורנה (בעל "מאמר מרדכי"), אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא.
מתלמידיו: ר' משה יוסף גינצלר (בעל "מי באר ישעיהו").

נולד בשנת ה'תרי"ב בכפר זבורוב [סמוך לברדיוב] (אז הונגריה כיום סלובקיה).
בגיל 3 התייתם מאביו ובגיל 12 אמו שלחה אותו ללמוד בבית אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא.
ביום שישי ד' ניסן ה'תרל"ה נשא לאישה את בתם של ר' יצחק יונה ומרת חיה מאטיל ווינשטוק מהעיר מאד (הונגריה) ועבר להתגורר בעיר קרסטיר (הונגריה).
החל לכהן כאדמו"ר הראשון לחסידות קרסטיר. פעם בחודש נסע לכפר אולסליסקה [ליסקא] (הונגריה) להתפלל במקום קבורת מורו (אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא) והניח את כל הפתקאות [קוויטל] שקיבל מחסידיו על קברו. נהג לתת לחולים קוביית סוכר לרפואה וסגולה מקופסת סוכר שקיבל ממורו (אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא) וכאשר הקופסא החלה להתרוקן הוסיף קוביות סוכר משלו וערבבן יחד. התפרסם כ"בעל מופתים" ויהודים רבים נהרו לביתו לבקשת ברכה וישועה. בזכות ברכתו יצאו עכברים מאסמי חיטים של יהודים ולאחר ברכה שהעניק לאחד מחסידיו עכברים אכלו את תיק התביעה שהיה תלוי ועומד נגדו בבית משפט. למרות גדולתו נודע בענוותנותו ונהג לחתום – הק' ישעיה בן מו"ה משה ז"ל שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע.
השיא את בתו (קריינטשע) לר' שמואל גרוס ודאג לפרנסתם במשך כ-15 שנים.
בכ"ב תמוז ה'תרפ"ב נפטרה זוגתו ובשנת ה'תרפ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
תמונתו מוכרת בציבור כסגולה לגירוש עכברים ועל שמו נקראת ישיבת "ישועת מרדכי" שבישוב נחליאל
.