חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי דוד טוורסקי מטולנא
תאריך הילולא: י' אייר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

טלנה [טולנא].

ציון בנו-רבי מרדכי בבית החיים בפרוומייסק (אוקראינה). נפטר: ו' תשרי ה'תרל"ב. התמונה באדיבות ר' לוי יצחק פרלשטיין

אביו: אדמו"ר רבי מרדכי [המגיד מטשרנוביל].
אמו: הרבנית פייגלא.
אשתו: הרבנית יענטה דבורה.
בנו (היחיד): ר' מרדכי.
בנותיו: הרבנית חיה (בעלה ר' מנחם נחום טברסקי מבריסק), מרת ציזע חנה (בעלה בזיווג ראשון ר' חיים מאיר מברדיצ'וב ובזיווג שני ר' מרדכי מרחמסטריווקה).
אחיו: ר' אברהם מטריסק, אדמו''ר רבי אהרן מטשרנוביל, ר' יוחנן מרחמסטריבקה, ר' יעקב ישראל מצ'רקס, ר' יצחק מסקווירא, ר' מנחם נחום ממקרוב ור' משה מקורסצ'וב.
אחיותיו: הרבנית חנה חיה (בעלה ר' דוד), הרבנית מלכה (בעלה ר' יחיאל מיכל מדרוהוביטש) והרבנית שיינדל (בעלה ר' דוב בער מלויעוו).
סבא: ר' מנחם נחום (מצד אביו) ור' דוד לייקס (מצד אמו).
סבתא: הרבנית שרה (מצד אביו).

נולד בשנת ה'תקס"ח ונקרא על שם סבו מצד אמו.
אמר כי ימי חודש אייר מסוגלים לישועות היות ובימים אלה נתן הקב"ה לבני ישראל את עניין הדגלים וזאת מרומז בפרק כ' בתהילים: "נרננה בישועתך ובשם א-להינו נדגול, ימלא ה' כל-משאלותיך".
כאשר פנה אליו עשיר גדול שביקש את ברכת הדרך לעלות לארץ ישראל על מנת להיטמן בעפרה ושאל מדוע הרב אינו עולה לארץ ישראל השיב רבי דוד: 'אתה תעלה לארץ ישראל ואני על משמרתי פה אעמודה. לאחר 120 אותם המלאכים שיביאוני לארץ ישראל בדרכם חזרה לחו"ל יטלו אותך וישאוך מארץ ישראל לכאן'.
בשנת ה'תרמ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ברכת דוד
• מגן דוד
• קהלת דוד