חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי רפאל חיים משה בן נאים - הרחמ"ן
תאריך הילולא: י''א אב מקום קבורה: גיברלטר
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
גיברלטר
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' ישעיה.
אשתו: מרת רחל (בזיווג ראשון).
בניו: ר' בן ציון, שמואל.
מורו: ר' חיים שמואל הכהן קונוורטי.

לאחר זמן רב שחיכו ר' ישעיה וזוגתו לזכות לילד נולד בנם הבכור – משה, בז' שבט שנת ה'תר"ה בעיר טיטואן (מרוקו).
בהיותו בגיל 6 חודשים לערך הגיעו עמו לארץ ישראל בהתאם לנדרם והתישבו בחיפה.
בילדותו למד עם אביו ובהגיעו לגיל 13 נסע ללמוד בטבריה.
בשנת ה'תר"ך חלה עד שהרופאים נואשו לחייו, אמו התפללה לרפואתו וזעקה שיחליפו את נשמת בנה בנשמתה, הוסיפו לו את השם 'רפאל חיים' וכעבור ימים אחדים ר' משה הבריא ואמו חלתה ונפטרה.
בגיל 16 אביו השיא אותו לבתו של ר' שמואל ישראל ודאג לפרנסו על מנת שימשיך לשקוד על לימוד התורה ללא טרדות הפרנסה. לאחר שהוסמך לרבנות יצא בשנת ה'תרל"ד בשליחות רבני טבריה לאיסוף תרומות בטורקיה, יוון ומצרים.
בשנת ה'תרמ"ג יצא למרוקו כשד"ר [שליח דרבנן] מטעם קהילת טבריה ובחודש שבט נפטרה זוגתו לאחר שילדה את בנם (ר' בן ציון) ושנה לאחר מכן נפטר בנו (שמואל).
בשנת ה'תרמ"ו שוב הגיע כשד"ר לאלג'יר, טוניס, מצרים ומרוקו. בהגיעו לטיטואן נשא לאישה את בתו של ר' משה נאים, עבר להתגורר בגיברלטאר וכיהן כרב הקהילה היהודית וכראב"ד [ראש אב בית דין] עד שבשנת ה'תר"ף השיב את נשמתו ליוצרה.
על שמו הוקמה בירושלים ישיבת "נחלת משה".
מספריו:
• פטר רחם (
ק)
• קול תחינה-קול טחינה (
ק)
• רחמים פשוטים: שו"ת (
ק)