חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי חיים חג'בי
תאריך הילולא: כ' חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

פתח תקוה: בית החיים סגולה - חלקה ד' שורה מ'

אביו: ר' משה.
בניו: ר' חיים, ר' יחיא ור' משה.

נולד בשנת ה'תרכ"ו לערך ונקרא גם בשם מארי' חיים מוסא. בילדותו אביו לימדו תורה, הלכה, משנה, תרגום אונקלוס ומנורת המאור, לאחר מכן למד בישיבה בעיר צנעא ובלט בחריפותו, בבקיאותו ובמידותיו הטובות. הוסמך כדיין, כיהן כנשיא אב"ד, לימד והסמיך דיינים במחוז כוולאן (תימן), ביתו היה בית ועד לחכמים ושמו התפרסם ברחבי תימן כבעל רוח הקודש המלומד בניסים, בקיא בקבלה ובתורת הנסתר. כונה בתואר "גמרן" – גאון בגמרא, תואר שלא כל הרבנים זכו לו.
כתב קונטרסים רבים - חידושים והבהרות על התורה, על הלכות שחיטה ומראה הבהמה וחלקיה, בענייני הלכה ויהדות אולם עותקים אלו אינם בנמצא.
עסק בקבלה, ברפואה ובצורכי הרבים, נהג לקום לבית הכנסת בחצי הלילה וקודם לעמוד השחר הגיע לבית הכנסת וישב ליד הפתח. למד משניות, עין יעקב ופוסקים עד עלות השחר ויחד עם הציבור שהגיע לבית הכנסת לתפילת שחרית קרא תהילים עד זמן תפילת שחרית.
בחודש תשרי ה'תש"י עלה לארץ ישראל, התגורר בפתח תקוה וכחודש לאחר מכן השיב את נשמתו ליוצרה.