חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יעקב ליפמן ממוגלניצא
תאריך הילולא: כ' ניסן מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מוגיילניצה: באוהל הקטן שמצד שמאל.
(בסמוך, באוהל מצד ימין - ר' זליג שפירא וזוגתו פרל, ר' חיים מאיר יחיאל וזוגתו גיטל [בתו של ר' אליעזר מליז'נסק]).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tza
אביו: ר' אלימלך מליז'נסק.
אמו: מרת שפרינצא.
בנו: ר' חיים.
אחיו: ר' אליעזר ליפא מחמלניק (בעל "אורח לצדיק"), ור' אלעזר מליז'נסק.
אחיותיו: מרת אסתר עטיל (בעלה ר' ישראל לייב אלבוים) ומירל [מיריש] (בעלה ר' משה אליה אלוויץ).
סבא: ר' אליעזר ליפא (מצד אביו), ר' אהרון מרגוליס (מצד אמו).
סבתא: מרת מירל [מירוש] (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' חנוך בר טוביה הכהן (בעל "יסוד אמונה ומדת הענווה").

כיהן כאב"ד [אב בית דין] בעיירה מוגיילניצה [מוגלניצא] (פולין) ונמנה על הצדיקים הנסתרים.

תמונת האוהל באדיבות K. Bielawski