חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
איתמר הכהן
תאריך הילולא: ו' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
כפר עוורתא [דרומית לשכם]
(בסמוך טמונים על פי המקורות שבעים הזקנים).
הגעה למקום בתיאום ובליווי צבאי בלבד!
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: אהרן הכהן.
אמו: אלישבע.
אחיו: אביהו, אלעזר ונדב.
סבא: עמרם (מצד אביו), עמינדב (מצד אמו).
סבתא: יוכבד (מצד אביו).

"...ואת-אהרן ואת-בניו אקדש לכהן לי" (שמות כ"ט/מ"ד).
'משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו... נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן' (תלמוד בבלי עירובין נ"ד/ב').
'משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות [כהונה] ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר...' (תלמוד בבלי תענית כ"ז/א').
"ויקח משה את-העגלות ואת-הבקר, ויתן אותם אל-הלוים; את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון, כפי עבודתם; ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי, כפי עבודתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן" (במדבר ז'/ו' – ח').
כשמת אהרן שימש אלעזר בנו וכשמת אלעזר שימש איתמר בכהונה גדולה (פסיקתא דרב כהנא פסקא כ"ז קל"ד).

התמונה באדיבות מנהלת קבר יוסף