חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
הרבנית ביילא כץ
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר הזיתים, בסמוך לציון זכריה הנביא.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביה: ר' ישראל אידלס.
בעלה: ר' יהושע פלק (בעל "מאירת עיניים").
בניה: ר' אלכסנדר סנדר, ר' יוסף יוזפא ור' משה.
סבא: ר' יוסף (מצד אביה).

נודעה במידותיה הנעלות ובצניעותה ולמרות היותה בת יחידה להוריה האמידים, מאסה בתענוגי העולם הזה ועסקה בתעניות וסיגופים.
לאחר נישואיה לר' יהושע פלק, התגוררה עמו בלבוב (אוקראינה) וסייעה לו לשקוד על לימוד התורה.
בכל יום השכימה טרם עלות השחר, הגיעה ראשונה לבית הכנסת והזדרזה לפתוח את עזרת הנשים. התפללה בתחנונים וסיימה כשעה או שעתיים לאחר אחרון המתפללים. למדה את פרשת השבוע עם פירוש רש"י ומפרשים נוספים והייתה בקיאה בכל דיני נשים והלכות נידה.
חידשה שני דינים בענייני נשים: 1. שביום טוב יש לברך ולאחר מכן להדליק את הנרות בניגוד לשבת שקודם מדליקים ואחר-כך מברכים 2. שהאישה תדליק את הנרות לפני תפילת ערבית של חג ולא בלילה לאחר התפילה על מנת שתקבל על עצמה קדושת יום טוב בהדלקה.
עסקה בגמילות חסדים, ניחום אבלים, ביקור חולים והעניקה צדקה לכל דורש. עם זאת דאגה לחינוך ילדיה ולצרכי הבית ובזמן הפנוי נהגה לתפור טליתות וקיטל ולטוות ציצית וגידין לצורך תפירת ספרי תורה.
במשך כ - 17 שנים ערכה תעניות במהלך היום ובלילה כאשר הפסיקה את הצום לא אכלה בשר ופירות. בסעודות שבת אכלה מעט ואת רוב המאכלים שהכינה שלחה לבתי העניים.
לאחר שבעלה נפטר בי"ט ניסן ה'שע"ד עלתה לארץ ישראל והתגוררה בירושלים, נסעה לקברי צדיקים בכל הארץ ובגיל 58 השיבה את נשמתה ליוצרה.