חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
ראובן בן יעקב ולאה
תאריך הילולא: י''ד כסלו מקום קבורה: ירדן
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
רומיא.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: יעקב אבינו.
אמו: לאה אמנו.
בניו: חנוך, חצרון, כרמי ופלוא.
אחיו: יהודה, שמעון, לוי, יששכר, זבולון (מאמו). דן, נפתלי (מבלהה). גד ואשר (מזלפה). יוסף ובנימין (מרחל).
אחותו: דינה.
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

הבן הבכור של יעקב נולד בי"ד כסלו שנת ב'קצ"ד בפדן ארם (כיום טורקיה) "ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי-ראה י-הוה בעניי כי עתה יאהבני אישי" (בראשית כ"ט/ל"ב).
'ראובן בכור לעיבור, בכור ללידה, בכור לבכורה, בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור לתשובה. ר' עזריה אמר אף בכור לנבואה' (בראשית רבה פ"ב/י"א) – 'בכורת ממון ניטלה ממנו ולא ניטלה ממנו בכורת יוחסין'.
בגיל ארבע "וילך ראובן בימי קציר-חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל-לאה אמו..." - שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל להביא חיטים ושעורים, אלא דבר ההפקר שאין אדם מקפיד בו (רש"י: בראשית ל'/י"ד).
ניסה להציל את יוסף "וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נכנו נפש; ויאמר אלהם ראובן אל-תשפכו-דם השליכו אתו אל-הבור הזה אשר במדבר ויד אל-תשלחו-בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל-אביו... וישב ראובן אל-הבור והנה אין-יוסף בבור, ויקרע את-בגדיו; וישב אל-אחיו ויאמר, הילד איננו ואני אנה אני-בא" (בראשית ל"ז/כ"א-ל').
'אמר לו הקדוש ברוך הוא מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה ואיזה זה הושע' (בראשית רבה פ"ד/י"ט).
בשנת ב'שמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה, הועלה ביציאת בני ישראל ממצרים 'ויקברו את ראובן בעבר הירדן ברומיא אשר נתן משה נחלה לבניו' (ספר הישר סוף יהושע).