חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי בנימין
תאריך הילולא: כ''ח אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: רחוב לוחמי הגטאות.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
מורו: ר' עקיבא.

חי בדור הרביעי לתנאים ויש המזהים אותו עם התנא אבא בנימין.
'תניא ר' בנימין אומר כתוב אחד אומר וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר וכתיב ראשית קצירכם אל הכהן הא כיצד ממקום שאתה מביא אי אתה קוצר ממקום שאי אתה מביא אתה קוצר אימא ממין שאתה מביא אי אתה קוצר ממין שאי אתה מביא אתה קוצר...' (תלמוד בבלי מנחות ע"א/א').
'אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת, אמרה לו רבי פרנסני. אמר לה: העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו: רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים. עמד ופרנס משלו. לימים חלה ונטה למות, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו. תנא: הוסיפו לו עשרים ושתיים שנה על שנותיו' (תלמוד בבלי בבא בתרא י"א/א').
יום פטירתו אינו נזכר בשום מקום אולם השתרש מנהג לערוך הילולא בכ"ח אב.
[לאחר שראש מוסדות "יתד התשובה" הרב רפאל כהן שליט"א נועץ עם הרה"ג הרב מאיר מאזוז שליט"א מתי לערוך הילולא, הציע את תאריך כ"ח אב היות והתנא רבי בנימין שימש כגבאי צדקה ולרוב בתאריך זה קוראים את פרשת "ראה" בה מוזכר עניין הצדקה.
לאחר שנועץ גם עם הראשון לציון המקובל רבי מרדכי אליהו זצוק"ל מבלי שיודיע על תשובתו של הרה"ג הרב מאיר מאזוז, שוב הציע את תאריך כ"ח אב מאותה הסיבה.
בדיוק שנה לאחר שערכו בפעם הראשונה את ההילולא בתאריך זה נולד בכ"ח אב נכד לגר הצדק ששיפץ ומטפל במקום וכעבור שנה נולד לו נכד נוסף שברית המילה שלו חל בכ"ח אב]
.