חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
תוצאות חיפוש: אוסטריה
רבי יצחק בעל אור זרועמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: לא ידוע
רבי אהרן פלומלמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: לא ידוע
רבי אביגדור כהן צדקמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: לא ידוע
אדמו"ר רבי יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: א' תשרי
רבי שמואל ארנפלדמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: א' אב
רבי יוסף ענגילמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: א' חשון
אדמו"ר רבי יצחק מרדכי שפירא מגוואדז'יץמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: ג' תמוז
רבי שמחה בונם ארנפלדמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: ז' אב
אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מצ'ורטקובמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ג כסלו
רבי מנחם כץ פרוסטיץמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: ט''ז אדר א'
רבי שמשון וורטהיימרמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ז אב
אדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבויאןמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ז אדר
אדמו"ר רבי לוי יצחק מנזון מאוז'ירןמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ח סיון
אדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן מבויאן-צ'רנוביץמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ט אב
רבי מנחם נחום פרידמן מאיצקאן-שטפנשטמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''א סיון
רבי ראובן חיים קלייןמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''ב טבת
אדמו"ר המקובל רבי ברוך פינחס רבינוביץ מסקאליהמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''ד אדר
רבי יחיאל מיכל מגלויגאמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''ה שבט
רבי מאיר אייזנשטאט – מהר"ם א"שמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''ז סיון
אדמו"ר רבי צבי הירש לנדמן מקיטובמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: כ''ז חשון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון