חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי מאיר מרגליות
תאריך הילולא: י' אייר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
אוסטראה [אוסטרוג]: רחוב פאפאנינה.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' צבי הירש.
בניו: ר' בצלאל, ר' יוסף נחמן, ר' מרדכי נפתלי, ר' שאול ור' שלמה דב.
אחיו: ר' יצחק דב.
מוריו: ר' חיים, ר' ישראל (הבעש"ט).

בילדותו התקרב לחסידות וקיבל מהבעש"ט קלף עליו כתוב 'שויתי י-הוה לנגדי תמיד' עם השם המפורש.
נודע כדרשן וגאון בנגלה ובנסתר. נשא לאשה את בתו של ר' חיים מהורודנקה [אחיו של ר' נחמן מהורודנקה]. כיהן כאב"ד בהורודנקה ובשנת ה'תקט"ו החל לכהן כאב"ד בסביבת העיר לבוב.
בשנת ה'תקל"ז מונה לאב"ד באוסטראה, נערץ על היהודים ואף על אנשי השלטון ומלך פולין ביקר בביתו והעניק לו תעודה הכתובה באותיות זהב המחייבת את כל הרבנים ואת משרדי השלטון להישמע לדבריו.
השיא את בנותיו לר' נפתלי הירץ הכהן ולר' שמחה.
בשנת ה'תק"ן השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אור עולם
• דרך הטוב והישר (ק)
• מאיר נתיבים: שו"ת (ק)
• סוד יכין ובועז (ק)