חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי חיים אורי פייביש
תאריך הילולא: י''א תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק.
(בסמוך הציונים של: אדמו"ר ישראל מבויאן,  ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, אביו-ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב בעל הייסורים, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, המבי"ט, המקובל יוסף יהודה חכים, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' חיים מטשרנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישמעאל הכהן,  ר' ישראל אריה לייב, ר' משה אלשיך, ר' עמרם חסידאר' שלמה אלקבץ).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אריה יהודא ליב הלוי מוואלטשיסק.
סבא: ר' שלום הלוי (מצד אביו).