חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל ניסים נחום
תאריך הילולא: ט''ז שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
ירושלים: הר הזיתים.
גוש: תחתון תת חלקה: רשש שורה: י"ז מספר: 19
(בסמוך לציון הרש"ש).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אמו: רבקה.
מורו: ר' שאול דוויק הכהן.

נולד בשנת ה'תרכ"ד בטריפולי (לוב).
בנעוריו רכש השכלה כללית ועזר בניהול עסקי המשפחה המסועפים. בגיל 20 לערך התארח בבית הוריו שד"ר [שליח דרבנן] מארץ ישראל והעניק לו קמיע שנכתב בקדושה ובטהרה. לאחר שענד את הקמיע לצווארו הציפו אותו רגשי חרטה על השנים בהן עסק בצבירת רכוש והון, החליט שתכלית חייו לעבודת ה' והותיר את ניהול המסחר בידי אחיו. על מנת להזדכך ולהתקדש ערך סיגופים ותעניות, קשר במטלית גומי לשוק רגליו פחמים בוערות ורץ הלוך ושוב מפאת הכאבים תוך זעקות ותחינות לה' למחול לו על חטאיו ורק כאשר חש כי נשמתו תצא מרוב כאב הסיר את הגחלים, ערך צומות במשך שלושה ימים רצופים ושקד על לימוד התורה.
למרות עושרו הרב נודע בענוותנותו, הסתפק במועט, ישן מעט על גבי מחצלת, הקפיד לקום לפני חצות הלילה לטבול במקוה שבנה בחצרו, לבש שק וערך תיקון חצות בבכיות.
בשנת ה'תרנ"ו עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים, החל ללמוד את תורת הנסתר עד שנודע כמקובל ומכוון והתפלל עם כוונות על-פי סידור הרש"ש.
עסק בהוצאה לאור של ספרים וכתבי יד עתיקים, הפיץ את לימוד ה'זוהר' והקבלה ותמך כלכלית ורוחנית בתלמידי חכמים שלמדו את תורת הנסתר, תרם כספים לישיבות רבות ופעל לזירוז ביאת המשיח.
יזם את רעיון חברת "כתר תורה" ללימוד משותף של כל יהודי העולם וסיום במשך שנה אחת 1,000 פעמים את כל ספר ה'זוהר' והתיקונים. בכל שנה הדפיס והפיץ מודעות אודות התיקון הנערך בימי השובבי"ם והפיץ לאלפי יהודים בכל העולם את סדר התיקון.
בכספו הפרטי ייסד את ישיבת המקובלים "רחובות הנהר". יחד עם הרב אוירבך ייסד את ישיבת "שער השמים" עבור עדת האשכנזים שלמדו את תורת הנסתר אצל חכמי הספרדים.
ביום רביעי שנת ה'תרפ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.