חברי MyTzadikהרשמה חינם!
נפתלי בן יעקב ובלהה
תאריך הילולא: ה' תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

קדש נפתלי (על פי ספר הישר סוף יהושע).

אביו: יעקב אבינו.
אמו: בלהה.
בניו: גוני, יחצאל, יצר ושלם.
אחיו: יוסף ובנימין (מרחל). ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון (מלאה). דן (מאמו). גד  ואשר (מזלפה).
אחותו: דינה (מלאה).
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

כל השבטים נולדו לאחר 7 חודשי הריון (פירוש מהרז"ו – בראשית רבה פ'/י') והבן הששי של יעקב נולד בה' תשרי בפדן ארם (כיום טורקיה) "ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב; ותאמר רחל נפתולי א-להים נפתלתי עם-אחותי גם-יכלתי, ותקרא שמו נפתלי" (בראשית ל'/ז'-ח'). 'נקרא שמו על התורה שקבלו ישראל. מהו נפתלי - נפת לי, זו התורה שכתוב בה: הנחמדים מזהב ומפז ומתוקים מדבש ונופת צופים' (במדבר רבה י"ד/י"א).
היה קל כאיילה (תלמוד בבלי סוטה י"ג/א') על כן היה שליח לשבטים לכל מקום וכאשר השבטים חזרו למצרים עם בנימין ויוסף רצה להשאיר את בנימין אצלו 'אמר יהודה לנפתלי לך וראה כמה שווקים במצרים קפץ וחזר אמר לו שנים עשר' (בראשית רבה צ"ג/ח').
כאשר השבטים שבו ממצרים שלחו תחילה את נפתלי שהיה קל רגלים להודיע ליעקב את הבשורה הטובה שיוסף חי.
'כיבד את אביו יותר מדאי שהיה אביו שולחו לכל מקום שירצה והיה זריז במשלחתו ומצא קורת רוח ממנו והיו אמריו נעימים עליו' (במדבר רבה י"ד/י"א) ולכך בירכו יעקב אבינו "נפתלי אילה שלחה, הנתן אמרי-שפר" (בראשית מ"ט/כ"א).
נפטר במצרים בגיל 133 (ילקוט שמעוני שמות קס"ב) בשנת ב'שכ"ט. הועלה לארץ ישראל ביציאת בני ישראל ממצרים ונקבר בקדש נפתלי אשר ניתן לבניו לנחלה (ספר הישר סוף יהושע).