חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אשר בן יעקב וזלפה
תאריך הילולא: כ' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קדש נפתלי (על פי ספר הישר סוף יהושע).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: יעקב אבינו.
אמו: זלפה.
בניו: בריעה, ימנה, ישוה וישוי.
בתו: שרח.
אחיו: יוסף ובנימין (מרחל). ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון (מלאה). דן, נפתלי (מבלהה). גד (מאמו).
אחותו: דינה (מלאה).
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

כל השבטים נולדו לאחר 7 חודשי הריון (פירוש מהרז"ו – בראשית רבה פ'/י') והבן השמיני של יעקב נולד בכ' שבט בפדן ארם (כיום טורקיה) "ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב; ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות, ותקרא את-שמו אשר" (בראשית ל'/י"ב-י"ג).
יעקב אבינו ברך אותו "מאשר שמנה לחמו, והוא יתן מעדני-מלך" (בראשית מ"ט/כ').
'אשר בן יעקב מסר את הסוד לסרח בתו... וכך אמר לה כל גואל שיבא ויאמר לבני פקוד פקדתי אתכם הוא גואל של אמת' (שמות רבה ה'/י"ג).
נפטר במצרים בגיל 123 (ילקוט שמעוני שמות קס"ב) בשנת ב'שי"ט. הועלה לארץ ישראל ביציאת בני ישראל ממצרים ונקבר בקדש נפתלי (ספר הישר סוף יהושע).