חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שלום שכנא
תאריך הילולא: א' כסלו מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
לובלין: בית החיים העתיק.
בצומת הרחובות קלינוזצ'יזנא (Kalinowszczyzna) ורחוב סיינא (Sienna).
(בסמוך ציוני: רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ - החוזה מלובלין, רבי יעקב קופלמאן הלוי, רבי ישראל, רבי שלמה לוריא).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף.
בנו: ר' ישראל.
נכדו: ר' שאול פישל אפרים.
מורו: ר' יעקב פולק.
מתלמידיו: ר' משה איסרלש (הרמ"א), ר' חיים בצלאל (אח המהר"ל מפראג) ור' שלמה.
חתנו: הרמ"א.

למד שנים רבות בפראג, והתפרסם כאחד מהחריפים והגדולים בשיטת הפלפולים שייסד רבו. בשנת ה'ר"פ כיהן כאב"ד ור"מ בלובלין, והקים את אחת הישיבות הגדולות בפולין.
מגודל ענוותנותו, לא רצה להעלות על הכתב את פסקיו כי ידע שבאם יפסוק הלכה, הבאים אחריו לא ירצו לפסוק כיון שיסמכו עליו וילכו לאור פסקיו.
לפני פטירתו ביום שישי שנת ה'שי"ט אמר שישאר תמיד בעיר ויגן עליה מכל צרה ולאחר הסתלקותו מילא את מקומו בנו ר' ישראל.
פעם ארעה שריפה גדולה בלובלין אשר לא יכלו לכבותה. ניגשו אל ר' לייביל אייגר לשאול בעצתו. ר' לייביל ציווה שילכו על קברו של ר' שלום ויאמרו על קברו כי הוא הבטיח להגן על העיר. לאחר שמנין מאנשי העיר עשה כן, האש ניתכבתה.

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014