חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אברהם הלוי מינץ
תאריך הילולא: כ''ד סיון מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

פדובה - נקבר בבית החיים הישן מהמאה ה-15 ועקב פינוי השטח ע"י העירייה עצמותיו הועברו בשנת ה'תשט"ו לבית החיים ברחוב סוריו 124
טלפון לתיאום הגעה (בשפה האיטלקית) 39-049-8714999
(בסמוך ציון אביו-ר' יהודה, ר' דון יצחק אברבנאל).

הכניסה לבית החיים
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יהודה.
אשתו: ליבו.
בניו: יוסף ומשה.
בתו: חנה (בעלה ר' מאיר קצנלבוגן).
סבא: ר' אליעזר (מצד אביו).

מכונה 'מינץ' על שם עיר המוצא של משפחתו מהעיר מיינץ [מגנצא] שבגרמניה.
למד בישיבה של אביו בעיר פדובה (איטליה) והתפרסם כמרביץ תורה.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'רס"ח מונה לראש רבני פדובה ובכל העולם העריצו וכבדו אותו.
כאשר אחד מעשירי העיר ביקש לתלות בבית הכנסת פרוכת יפה שהכין, רקומה ומשובצת במרגליות בצורת צבי שבלטה מהפרוכת, התנגד לכך בכל תוקף ועזב את בית הכנסת היות והעשיר תלה את הפרוכת על אף התנגדותו.
חתנו (ר' מאיר) מונה במקומו לרב העיר.
בשנת ה'ר"ץ לערך השיב את
נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• סדר גיטין וחליצה