חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
דון יצחק אברבנאל
תאריך הילולא: כ''ט תשרי מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

פדובה - נקבר בבית החיים הישן מהמאה ה-15 ועקב פינוי השטח ע"י העירייה עצמותיו הועברו בשנת ה'תשט"ו לבית החיים ברחוב סוריו 124
טלפון לתיאום הגעה (בשפה האיטלקית)
39-049-8714999
(בסמוך ציון ר' יהודה מינץ).

הכניסה לבית החיים
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יהודה.
אשתו: רבקה.
בניו: ר' יהודה, ר' יוסף ור' שמואל.
בתו: אסתר (בעלה דורטה זוארץ).
אחיו: יעקב.
סבא: ר' שמואל (מצד אביו).
מוריו: ר' יוסף חיון, ר' יוסף יעבץ, ר' יצחק אבוהב גאון קסטיליה.

נולד בשנת ה'קצ"ז בליסבון (פורטוגל) – צאצא למשפחה אשר הינה חוטר מגזע ישי שגלתה לספרד לאחר חורבן בית המקדש הראשון.
את רוב השכלתו רכש בעצמו ובד בבד עם לימודי קודש למד גם היסטוריה יוונית ורומית. לאחר פטירת אביו מונה במקומו לשר האוצר בממלכת פורטוגל והוענק לו תואר הכבוד "דון". נודע כבעל נכסים ועושר ובגיל 25 החל לשמש כדרשן בבית הכנסת.
בשנת ה'רמ"ב לאחר שמלך פורטוגל נפטר ובנו שהוכתר למלך במקומו זמם להרוג אותו הותיר את כל רכושו, אשתו וילדיו וברח בלילה לקסטיליה (ספרד), כאשר נודע למלך על בריחתו נטל את כל רכושו.
התגורר בטולדו, למד בישיבת ר' יצחק אבוהב גאון קסטיליה ובשנת ה'רמ"ד כתב את פירושו על כתבי הקודש – יהושע, שופטים ושמואל. כאשר החל בכתיבת פירושו לספר 'מלכים' מונה על ידי מלך ספרד לשר האוצר ובשנת ה'רנ"ב בעקבות גזירת גירוש יהודי ספרד ניסה להשפיע על המלך לבטל את הגזירה אך לבסוף יצא בראש הגולים. בשנת ה'רמ"ח התיישב עם בני ביתו בעיר נאפולי (איטליה), מונה ליועץ המלך וסיים את פירושו על ספר 'מלכים'. לאחר פטירת המלך כבשו הצרפתים את נאפולי וכל רכושו נפל שלל בידי הצרפתים, ברח יחד עם המושל החדש לעיר מסינה [בסיציליה] (איטליה) ולאחר פטירתו עבר בשנת ה'רנ"ה לאי קורפו (אז איטליה כיום יוון) וחי חיי עוני וצער. בשנת ה'רנ"ו כתב את פירושו "נחלת אבות" לכבוד בנו הקטן – שמואל. בשנת ה'רס"ג עבר עם בנו (יוסף) לוונציה (איטליה) על מנת לתווך בין אנשי השלטון בוונציה לבין מלך פורטוגל אודות מסחר הבשמים. נודע בגאונותו ומונה כיועץ לאנשי השלטון בוונציה, המשיך בכתיבת ביאוריו לירמיה, יחזקאל ותרי עשר.
במכתב אל ר' שאול כהן כתב 'כל החיבורים האלה עשיתי אחר שיצאתי מארץ מולדתי, כי כל הימים שהייתי בחצרות המלכים וטירותיהם עסוק בעבודתם, לא היה לי פנאי לעיין ולא ידעתי ספר. כי כיליתי בהבל ימי ושנותיי בבהלה לעשות עושר וכבוד וכן אבד העושר ההוא וגם גלה כבוד מישראל...' ובפירוש לאבות כתב 'אין ראוי לחכמים שיקבלו ממון מבני אדם על תלמוד תורה והוראותיה וכל שכן שאין ראוי לבקשו...'
ביום שבת שנת ה'רס"ט השיב את נשמתו ליוצרה ומפאת הכבוד שרכשו לו אף שרי ונציה ואציליה הלכו אחר מיטתו וקברו אותו בבית החיים העתיק בעיר פאדובה.
[כעבור 5 ימים נפטר ר' יהודה מינץ ונטמן בסמוך אליו אולם במלחמה שפרצה במהלך השנה הקברים נהרסו]
.
מספריו:
• זבח פסח: על הגדה של פסח (ק)
• ימות עולם
• ישועות משיחו (ק)
• להקת הנביאים: בענייני הנבואה
• מגדל הישועות
• מחזה ש-די
• מעיני הישועה: על דניאל (ק)
• מפעלות א-להים (ק)
• מרכבת המשנה: ביאור לספר דברים (ק)
• משמיע ישועה (ק)
• נחלת אבות: על פרקי אבות (ק)
• עטרת זקנים (ק)
• פירושים לתנ"ך: תורה (ק1/ק2/ק3), נביאים ראשונים (ק), נביאים אחרונים (ק), חבקוק, יונה, נחום, קהלת.
• צדק עולמים
• צורות היסודות (ק)
• ראש אמנה (ק)
• שמים חדשים (ק)