חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יששכר לייב וינברג מסלונים
תאריך הילולא: כ''ח ניסן מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה
סלונים
במהלך מלחמת העולם השנייה בית הקברות בו נטמן נהרס.
בשנת ה'תשמ"ה אותר מקום החלקה ולאחר פעולות שחזור שוקמו הציונים שלו של אב סבו ושל אחיו
אביו: אדמו"ר רבי שמואל מסלונים.
בנו: אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מסלונים.
אחיו: אדמו"ר רבי אברהם [השני] מסלונים-ברנוביץ'.
אחיותיו: חנה אסתר (בעלה ר' שמעון קופלוביץ), הרבנית טשארנא (בעלה אדמו"ר רבי משה מנחם סילבר מסלונים-דטרויט), הרבנית לאה (בעלה אדמו"ר רבי פנחס מלוביצקי מסלונים-לכוביץ'-ארה"ב), פראדל (בעלה ר' אלתר יוסף דוד לנדא) ושרה (בעלה ר' אברהם אבלי רפפורט).
סבו: ר' יחיאל מיכל אהרן (מצד אביו).

נשא לאישה את בתו של ר' שלום פרלוב מבראהין.
לאחר פטירת אביו בי"ט שבט ה'תרע"ו החל לכהן יחד עם אחיו (אדמו"ר רבי אברהם [השני] מסלונים-ברנוביץ') כאדמו"ר השלישי לחסידות סלונים.
בשנת ה'תרפ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.