חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי ישראל אליהו וינטרוב
תאריך הילולא: י''א ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
בני ברק: בית החיים פוניבז' ברחוב חזון אי"ש.
(בסמוך ציוני המקובל רבי אברהם חי, המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ).
אביו: אלכסנדר זיסקינד.
אמו: חיה עלקא.
מוריו: ר' אבא מרדכי ברמן (בעל "עיון התלמוד"), ר' יצחק הוטנר (בעל "פחד יצחק").

נולד בכ"ב אדר שני ה'תרצ"ב בארה"ב.
לאחר שחלה וסבל ייסורים אושפז בבית הרפואה "מעייני הישועה" בבני ברק. כתב בצוואתו שאם יפטר בסמוך לשבת קודש ימתינו עם הקבורה עד לאחר חצות היום ושלא יספידו אותו אלא יאמרו דברי התעוררות ובליל שישי בשנת ה'תש"ע השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אור הנר
•    אש דת
•    בסוד ישרים
•    והגדת לבניך
•    חיי יוסף
•    מכתב ישראל
•    מקוה ישראל
•    נפש אליהו
•    נר תמיד
•    נתיבות אור
•    עיני ישראל
•    פתחי שערים (ק)
•    רזא דשבת
•    שביעי קודש