חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל חכם אברהם חי
תאריך הילולא: כ''ט אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
ציון זוגתו (פרחה) הנמצא מימינו. נפטרה: א' אדר ה'תשע"ב
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_myt
אביו: ר' שאול.
אמו: מרת מסעודה.
אשתו: הרבנית פרחה.
סבא: ר' אברהם (מצד אמו).
מוריו: המקובל חכם יעקב אסלן, ר' משה בלוי.
מתלמידיו: המקובל רבי אהרון שטרן, ר' אליהו עובדיה, ר' זכריה שלום, ר' חיים אליעזר הרשטיק, ר' מאיר שלמה, ר' שבתאי לוי, ר' שמעון דיין.

נולד בחג שבועות שנת ה'תר"ף בעיר בגדד (עיראק) ונקרא 'אברהם' על שם סבו מצד אמו.
בשנת ה'תשי"א עלה לארץ ישראל והתגורר במעברת העולים כפר אונו.
בשנת ה'תשט"ז נשא לאשה את בתה של צ'חלה ממשפחת חורש אולם לא נולדו להם ילדים ולפרנסתם עבד כמסגר. התלבש בפשטות, חי בצניעות רבה והתגורר בדירה קטנה בבניין ישן ברחוב השניים בשכונת "פרדס כץ" בעיר בני ברק.
נהג ללמוד בקביעות עם רבי יעקב ישראל קניבסקי [הסטייפלר], ישן כשעה וחצי ביממה ושקד יומם ולילה על לימוד תורת הנגלה ותורת הנסתר. כל ליל שבת למד את כל האדרא רבא ואדרא זוטא, כל יום קרא 3 פעמים את כל ספר תהלים ואהב ללמוד משניות וזוהר. ידע את כל הש"ס בעל-פה, היה בקי בספריו של רבי יוסף חיים (בעל "בן איש חי") ונהג על פי פסקי ההלכות שלו. מעת לעת נהג להתפלל בבית כנסת "אליהו הנביא" שייסד המקובל חכם יעקב אסלן ומונה לשמש בית הכנסת "יוסף חיים".
התפרסם כפועל ישועות ורבים נהרו לביתו לקבלת עצה וברכה, נודע באהבתו לכל יהודי והאיר פנים לכל אדם. ידע ברוח הקודש את מבוקשם של אנשים שהגיעו אליו, את הקורות אותם, רגשותיהם ומחשבותיהם ומה היו גלגולים קודמים שלהם. נמנה על חבורת הצדיקים הנסתרים וכונה "המקובל מפרדס כץ" אולם בענוותנותו לא נהג בגינוני רבנות, ברח מן הכבוד ולא הסכים שינשקו את ידו. מעולם לא כעס, שמר על קדושת הגוף, אכל מעט מאוד ופעמים רבות צם לזכות עם ישראל, כל שנה בתקופת השובבי"ם [פרשות – שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים] ערך תיקון במהלכו הקיף את הבימה 7 הקפות ולכל הקפה הדליק נר. ביטל גזרות מעל עם ישראל ולעיתים תוך כדי נסיעה החל באמירת סליחות על מנת "להמתיק" דינים. בלילות היה מתפלל בבכיות לישועת הנזקקים ולגאולת עם ישראל. החזיר יהודים רבים בתשובה ודרש שלא תהיה קנאה בין יהודים אלא אהבה ושמחה בטובתו של הזולת. ייסד בית מדרש בשכונת מגוריו, יצר קשר עם צדיקים נסתרים באמצעות המחשבה וזכה לגילוי אליהו הנביא ולגילוי נשמות האבות, משה, אהרן הכהן, דוד המלך ושמואל הנביא.
נהג לחלק חינם ספרים של רבי נחמן מברסלב ושל רבי נתן שטרנהרץ, העניק צדקה בסתר לנזקקים וכאשר נכנס לחנות וידע ברוח הקודש שבעליה מתפרנס בצמצום נהג לרכוש מלאי מוצרים שאין לו צורך בהם ולחלק אותם לנזקקים על מנת לסייע לבעל החנות באופן מכובד. כאשר ראה אצל אדם גאווה או חוסר ביטחון בה' לא הסכים לברך אותו. השתדל מאוד לכבד את זוגתו, אמר כי יש להתחשב באשה ודאג להשכין שלום בית בין זוגות.
בא' אדר ה'תשע"ב נפטרה זוגתו בגיל 92 ונטמנה בבית החיים בבני ברק.
הקפיד מאוד על מידת הכרת הטוב ואף פעם לא שכח אדם שסייע לו אפילו בעניין פעוט והבטיח לכל מי שעשה לו טובה בחייו או יעשה לאחר פטירתו יכניס אותו יחד עמו ובמחיצתו לגן עדן.
בכ"ו אב ה'תשע"ו חש שלא בטוב ופונה לבית הרפואה "מעיני הישועה" כשהוא סובל מקוצר נשימה חריף וביום חמישי בלילה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מדור לדור