חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול
תאריך הילולא: כ''ה סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadi
כפר סאג'ור: נכנסים לכפר ולאחר 100 מטר פונים בכיכר שמאלה. ממשיכים כ – 1 קילומטר ובכיכר שוב פונים שמאלה, לאחר כ – 600 מטר פונים שמאלה וכעבור 100 מטר מגיעים לצומת T פונים ימינה ובכביש המתפצל ממשיכים בנתיב השמאלי, לאחר כ – 200 מטר פונים שמאלה, ממשיכים עוד כ – 200 מטר ושוב פונים שמאלה, לאחר כ – 240 מטר מגיעים לציון מימין לכביש
שניים נקראו בשם ר' ישמעאל בן אלישע –
ר' ישמעאל הראשון שימש ככהן גדול בבית המקדש השני,
ור' ישמעאל השני היה נכדו ומופיע בכתובים בשם 'רבי ישמעאל'!
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אלישע.

לאחר שאמו טבלה במקוה ראתה ביציאתה מהמקוה דבר טמא על כן חזרה לטבול אולם ביציאתה נתקלה באיש נכרי וחזרה לטבול ושוב המעשה חזר על עצמו 7 פעמים. בפעם השביעית ציוה ה' את המלאך גבריא-ל ללוות אותה עד ביתה ללא פגע, לאחר שהרתה נולד ר' ישמעאל – דור ראשון של התנאים, אחד מעשרה הרוגי מלכות.
שימש ככהן גדול בסוף תקופת בית המקדש השני וסיפר "פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריא-ל י-ה ה' צבא-ות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין ונענע לי בראשו" (ברכות ז'/א').
בנו ובתו נשבו לשני אדונים, לימים נפגשו שניהם במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה, אמרו בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות, הכניסום לחדר. זה ישב בקרן זווית זה וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר אני כהן בן כוהנים גדולים אשא שפחה? וזאת אומרת אני כוהנת בת כוהנים גדולים אנשא לעבד? ובכו כל הלילה, כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן (גיטין נ"ח/א'), עליהם קונן ירמיה "על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים" (איכה א').
היה בקי בתורת הסוד והנסתר, ידע את שם השם המפורש ובעזרתו עלה לרקיע כדי לברר אם גזירת הרוגי מלכות נגזרה מן השמיים.
בשנת ג'תתכ"ח כאשר הרומאים תפסו אותו יחד עם רבן שמעון בן גמליאל התחנן 'אני כהן גדול בן כהן גדול הרגני תחלה ואל אראה במיתת חברי' אולם ציוו עליהם להפיל גורל, הפור נפל על רבן שמעון בן גמליאל ומייד ערפו את ראשו בחרב. בעת ההכנה להוציא להורג את ר' ישמעאל, הביטה בו בת הקיסר וחמדה את יופיו שהיה משבעת האנשים היפים שהיו בעולם ופניו דומים למלאך ה' צבא-ות וביקשה מאביה להחיותו. הקיסר השיב: כי אינו יכול שכבר נשבע להוציאו להורג. על כן ביקשה הבת שיפשיטו את עור פניו כדי להסתכל בו במקום מראה. האב האכזרי הסכים וציווה להפשיט מעל רבי ישמעאל את עור פניו בעודו חי, כאשר הגיעו למקום הנחת תפילין של ראש, החזיר את נשמתו ליוצרה וחנטו את עור פניו באפרסמון.
מ
ספריו:
• ספר ההיכלות: קבלה (ק)